Overblik over AU's udgifter til eksterne konsulenter

Aarhus Universitet har gennemført en udredning af samtlige udgiftsposter til eksterne tjenesteydelser i perioden 2007-2011.

03.04.2012

Campus på Aarhus Universitet

Internt og eksternt har der været interesse for Aarhus Universitets brug af eksterne konsulenter siden fusionerne i 2007. Universitetet har nu gennemført en større udredning af samtlige udgiftsposter til eksterne tjenesteydelser i perioden 2007-2011. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Internt og eksternt har der været interesse for Aarhus Universitets brug af eksterne konsulenter siden fusionerne i 2007. Universitetet har nu gennemført en større udredning af samtlige udgiftsposter til eksterne tjenesteydelser i perioden 2007-2011, hvilket omfatter ca. 10.000 kreditorer. De samlede udgifter til eksterne konsulenter for perioden er fordelt på tre formål:

  1. Konsulentudgifter til Den Faglige Udviklingsproces til forberedelse, implementering, rekruttering af ledere, outplacement, lederudvikling, teambuilding mv. Disse udgifter udgør i alt 13,8 mio. kr. i perioden 2007-2011.
  2. Konsulentudgifter til fusionsprocessen inkl. Den Administrative Forandringsproces til rådgivning, systemudvikling m.v. i forbindelse med primært systemomlægninger og systemanskaffelser på baggrund af fusionerne. Disse udgifter udgør i alt 93,2 mio. kr. i perioden 2007-2011.
  3. Konsulentudgifter til andre drift- og udviklingsopgaver, i alt 90,5 mio. kr. i perioden 2007-2011.

Aarhus Universitet har i samme periode haft en samlet omsætning på ca. 26 mia. kr. Oplysningerne om konsulentudgifter stammer fra universitetets nuværende og de forrige regnskabssystemer i de tidligere selvstændige institutioner.

Alle oplysningerne ligger nu tilgængelige på Aarhus Universitets hjemmeside, hvor alle bilag, rapporter og indlæg m.v. i forbindelse med fusionerne og Den Faglige Udviklingsproces er tilgængelige.

Nyt fra ledelsen, Forside