Ph.d.-skolernes fremtid

En styregruppe er nedsat for at analysere ph.d.-skolestrukturen på Aarhus Universitet.

28.09.2010 | Thomas Sørensen

Ph.d.-skolestrukturen er ét af de områder, der skal undergå en forandring som led i den faglige udviklingsproces på Aarhus Universitet.

Derfor har rektoratet bedt lederne af universitetets otte ph.d.-skoler om at udarbejde en indstilling om den fremtidige skolestruktur, den administrative støtte til ph.d.-skolerne m.m. Skolelederne inddrager øvrige relevante aktører i processen, inden forslaget afleveres den 10. december 2010. Styregruppen for analysen af ph.d.-skolestrukturen udgøres af Michael Mulvany (SUN), Mogens Nielsen (NAT), Per Baltzer Overgaard (SAM) og Johnny Laursen (HUM).

Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Studerende, Talentudvikling, Nyt fra ledelsen
Tags: Ph.d.-skoler, arbejdsgruppe