Positiv juletale efterfulgt af VIP-kritik

Årets juletale fra rektor var opløftende: Ranking-placeringerne, studieoptaget og omsætningen stiger. Men det forhindrede ikke de nyvalgte VIP-bestyrelsesmedlemmer i at kritisere ledelsen for håndteringen af forandringsprocessen.

16.12.2011 | Gunver Lystbæk Vestergård

Rektor fremhævede i sin juletale blandt andet universitetets sunde økonomi, de 45 udvalgte AU-IDEAS-projekter og det fortsatte arbejde med fusionen med Ingeniørhøjskolen i 2012. Foto: Roar Paaske / AU Kommunikation.

Juletalen fra rektor Lauritz B. Holm-Nielsen i Aulaen den 15. december havde tre klare fokuspunkter: budget og økonomi for 2012, status på den faglige udviklingsproces og muligheder og udfordringer i 2012.

Han lagde ud med at konstatere, at trods lavkonjunktur har Aarhus Universitet en solid og sund økonomi, selv om omsætningen stiger mere moderat i 2012 end de foregående år.

Derefter videre til den faglige udviklingsproces, som havde medarbejderindflydelse og AU IDEAS som omdrejningspunkter. AU Fora, stærke akademiske råd og institutfora skal fremover sikre, at medarbejdernes stemmer bliver hørt.

 – Vi går lige til grænsen af, hvad loven tillader i opbygningen af de akademiske råd, så vi sikrer, at de får så stor indflydelse som muligt, påpegede Lauritz B. Holm-Nielsen.

Kritik fra VIP-medlemmer

Efter talen gik ordet til de tre nyvalgte medarbejderrepræsentanter i AU’s bestyrelse. Mens TAP-repræsentant Bertha P. Beck Mortensen opfordrede til tålmodighed og fremhævede medarbejdernes velvilje, så var der anderledes kritiske røster fra VIP-fronten.

Lektor Peter Bugge lagde for, med hvad han kaldte ”universitetets tilstandsrapport”.

– Forskerne har haft svært ved at se konsekvenserne af den faglige udviklingsproces, men nu oplever de, at den griber stadig mere ind i deres hverdag. Processen er kommet til at fremstå som en centraliserings-tsunami, hvor de gode faglige institutmiljøer bliver revet op med rode.  Jeg har sjældent oplevet så meget skepsis, frustration og mismod, og det virker som noget, der kun er tænkt oppefra og ned.

Han fik opbakning fra sin kollega, professor Susanne Bødker.

– Jeg har været medarbejder på universitetet i 30 år og har som forsker specialiseret mig i brugerinddragelse. Den helt overvejende konklusion er, at kvaliteten af forandringsprocesser afhænger af, at folket på gulvet deltager. Selvfølgelig er det nødvendigt med ledelse oppefra, men jeg frygter, at vi er ved at få et ledelsesmæssigt mellemlag, som intet ved om, hvad der reelt foregår. Medarbejderne er en ressource – brug dem!

Rektor: Jeg lytter

Rektor erklærede sig straks enig i, at succes med processen forudsætter medarbejderinddragelse, og at han selv var utålmodig for at gøre den mere synlig.

– Jeg har personligt sagt mange gange, at det gælder om at vende processen, så medarbejderne føler sig delagtiggjort, og jeg havde gerne set, at det var sket noget før, erklærede han.

Samtidig lagde han vægt på, at mange af medarbejdernes frustrationer især omkring centralisering og implementering af nye it-systemer som STADS er forståelige, men uundgåelige.

– Vi har længe haft store udfordringer med usammenhængende systemer, så uanset hvad ville vi være nødt til at lave store samlinger. Jeg beder om en lille smule tålmodighed i forhold til de mange mennesker, der kæmper for at få systemerne til at virke, sagde Lauritz B. Holm-Nielsen.

Det fik ikke kritikken til at forstumme, men det var heller ikke rektors formål. Han gjorde det klart, at kritik fra medarbejderstaben altid er velkommen, og at han glæder sig til det videre arbejde i den nye bestyrelse.

Fusion og formandskab i 2012

Rektor kunne i talen også berette om, at puljen fra Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) til visionære og originale idéer, AU IDEAS, nu er blevet fordelt på 45 ansøgere. På grund af de mange kvalificerede idéer blev pengesummen øget fra 50 til 78,4 millioner kroner.  

Han sluttede med at udpege det videre arbejde med den faglige udviklingsproces, den nylige fusion med Ingeniørhøjskolen i Århus og AU’s bidrag til det danske EU-formandskab som de store muligheder og udfordringer i 2012.

Herefter lagde julefreden sig over Aulaen, og bestyrelse såvel som tilhørerne sluttede eftermiddagen af med en uformel snak over gløgg og æbleskiver i Vandrehallen.

Nyt fra ledelsen, Medarbejdere, Nyheder, Forside