Redaktionskomité udpeget til det nye AU-medie

Med redaktør, journalist og redaktionskomité på plads går arbejdet nu i gang med at skabe det nye AU-medie.

24.01.2013 | Bjørg Tulinius

Med den nyudpegede redaktionskomité, er alle nøglepersoner nu på plads i forhold til at få udviklet den avis, der skal afløse UNIvers. Foto Lise Balsby / AU Kommunikation

En redaktionskomité bestående af både medarbejdere, studerende og ledelsen er nu blevet udpeget, så arbejdet med det nye fælles AU-medie kan gå i gang.
Midt i januar tiltrådte også den nye redaktør og journalist på mediet, så alle nøglepersoner er nu på plads i forhold til at få udviklet den avis, der skal afløse UNIvers.

Redaktionskomitéen består af to VIP-, to TAP-repræsentanter, to studerende og en repræsentant for ledelsen. Medlemmerne er fundet gennem indstillinger fra henholdsvis de akademiske råd og samarbejdsudvalget for AU Administration.

De syv medlemmer er:

  • Lektor Per Stounbjerg (VIP)
  • Lektor Bo Laursen (VIP)
  • Laboratoriekoordinator Lizzi Stausgaard (TAP)
  • International koordinator Helle Colding Seiersen (TAP)
  • Kandidatstuderende i fysik Bo Tranberg (STUD) 
  • Kandidatstuderende i medicin Nina Bjerre Andersen (STUD)
  • Funktionschef Per Lindblad Johansen (ledelsesrepræsentant)

Et forum for alle

Redaktionskomitéen får blandt andet til opgave at fastlægge de overordnede redaktionelle principper for det nye medie sammen med redaktøren. I det nye medies kommisorium er det også beskrevet, at det ligeledes bliver redaktionskomitéens ansvar at sikre mediets redaktionelle frihed og at lægge en plan for mediets overgang til at være et rent elektronisk medie

Om arbejdet i den nye redaktionskomité og håbet for det nye medie siger det ene af VIP-medlemmerne, lektor Bo Laursen:

– Som tidligere ansat på en af de institutioner (ASB), som efter fusionen nu er blevet en del af AU, ligger det mig meget på sinde at medvirke til, at AU-mediet bliver et forum, som alle den nye organisations medarbejdere ønsker at bidrage til, og som kan binde alle enheder og medarbejdere sammen i en fælles overordnet identitet.

Det forventes, at det nye medie kan være klar til udgivelse i april. Indtil da kan man blandt andet holde sig orienteret på medarbejdere.au.dk og studerende.au.dk samt ved at tilmelde sig UNIvers’ nyhedsbrev.


Tidligere artikler om det nye AU-medie

 

Medarbejdere, Forside