Rektor: En svær tid er foran os

Besparelserne på Aarhus Universitet kommer til at ramme omkring 350 medarbejdere, herunder ca. 190 påtænkte afskedigelser og 160 frivillige fratrædelser. Rektor understreger, at AU står foran en svær tid.

20.02.2014 | Sys Christina Vestergaard

Rektor Brian Bech Nielsen, Foto: Søren Kjeldgaard

Rektor Brian Bech Nielsen, Foto: Søren Kjeldgaard

Efter en tidskrævende, men grundig og lokalt forankret proces kan Aarhus Universitets ledelse melde ud, at universitetet samlet set forventer at skulle sige farvel til lige godt 350 medarbejdere. Cirka 190 medarbejdere påtænktes opsagt, mens det ser ud til, at ca. 160 får en frivillig fratrædelse. Dertil kommer, at ca. 40 medarbejdere har fået en seniorordning. Endelig indskrænker man på hovedområderne School of Business and Social Sciences og Arts brugen af deltids videnskabeligt personale (DVIP) med henholdsvis 13,6 millioner kroner og 4,5 millioner kroner om året.

”Faktum er, at vi desværre står over for en påtænkt afskedigelse af ca. 190 medarbejdere”, konstaterer rektor Brian Bech Nielsen og fortsætter:

”Det letter situationen, at så mange har søgt en frivillig fratrædelsesordning, men det er altså stadig mange medarbejdere, vi skal afskedige. Jeg er ked af det på den enkeltes vegne, og det bliver en svær tid – både for dem, som mister deres job og arbejdsplads, og for dem, som bliver tilbage,” siger Brian Bech Nielsen.

Opgaverne skal prioriteres

I næste uge vil de medarbejdere, som påtænkes afskediget, få beskeden fra deres nærmeste leder. Derefter går den obligatoriske partshøringsfase i gang, inden afskedigelsesbrevene sendes den 26. marts.

Besparelserne vil ramme bredt blandt universitetets medarbejdere.

”Men vi har et klart ønske om at begrænse den negative indvirkning på universitetets kerneydelser undervisning, forskning, talentudvikling og videnudveksling så meget, som det nu engang er muligt. Derfor har vi i universitetsledelsen vurderet, at den igangværende omlægning af administrationen har gjort det muligt at placere de relativt største besparelser her. Ikke fordi TAP’erne ikke har arbejdet hårdt og dedikeret – for det har de. Men fordi vi i denne alvorlige situation må lave en hård prioritering af opgaverne,” konstaterer Brian Bech Nielsen.

Respekt for forskellige fagligheder

Han understreger, at universitetet er en stor og meget alsidig arbejdsplads med et væld af meget forskellige opgaver og job, der kræver vidt forskellige fagligheder.

”Uanset hvad man arbejder med, fortjener man sine kollegers respekt. Mit håb og forventning er, at vi selv i denne vanskelige tid kan holde en respektfuld og konstruktiv tone mellem hinanden,” siger Brian Bech Nielsen og tilføjer:

”De seneste måneder er der allerede trukket store veksler på medarbejderne. Jeg har dyb respekt for den ansvarlighed og loyalitet over for universitetet, som medarbejderne har udvist gennem hele processen.”

Tabel: besparelsesmål, med fuld virkning fra 2016

 

Område

Samlede varige besparelsesmål mio. kr.

AR

25,3

ST

65,5

HE

31,6

BSS

27,6

Administration

75

AU i alt

225

Tabel om fratrædelser

Antallet af forventede påtænkte afskedigelser, forventede frivillige fratrædelser og forventet overgang til seniorordninger i forbindelse med besparelserne på AU 2014, opgivet i antal berørte medarbejdere

 

Område

Påtænkte afskedigelser

Frivillige fratrædelser

Seniorordninger

Hovedområde    i alt

AR*

3-4

19

4

26-27

ST

63

63

23

149

HE

49-51

31

5

85-87

BSS*

7

2

5

14

Administration

71

47

5

123

AU i alt

193-196

162

42

397-400

* Bemærk, at man på de to hovedområder BSS og Arts også indskrænker brugen af deltids videnskabeligt personale (DVIP) med henholdsvis 13,6 mio. kr. og 4,5 mio. kr. om året.

 

 

Medarbejdere, Forside