Seminar om fremtidige akademiske råd

Universitetsledelsen afholder seminar med repræsentanter for de akademiske råd i begyndelsen af april

24.03.2011 | Thomas Sørensen

I udmeldingen omkring fremtidens Aarhus Universitet den 9. marts fremgik det, at det ligger universitetsledelsen meget på sinde at sikre stærke og velfungerende akademiske råd i den fremtidige struktur. For at sikre det bedst mulige afsæt for fastlæggelsen af de fremtidige akademiske råd holder universitetsledelsen seminar med repræsentanter for de nuværende akademiske råd på Sandbjerg Gods den 4.-5. april 2011.

De siddende formænd og næstformænd har fået til opgave at sikre, at alle grupper og synspunkter vil være repræsenteret på seminaret.

Alle syv medlemmer af universitetsledelsen deltager i seminaret.

Download programmet for seminaret via linket nedenfor.

Medarbejdere, Studerende, Administrative forhold, Nyt fra ledelsen, Fremtidens Aarhus Universitet, Science and Technology, Health, Aarhus BSS, Arts
Tags: medarbejderinddragelse, akademisk råd, seminar