Sidste dag i april bliver O-dag på AU

Omnibus hedder den nye avis, der udkommer på Aarhus Universitet den 30. april. Vi er alles, og vi er ingens avis, fastslår redaktør Lotte Bilberg.

11.04.2013 | Helge Hollesen

Redaktør Lotte Bilberg (t.v.) og journalist Marie Groth Andersen har travlt med at få det første nummer af Aarhus Universitets nye avis, Omnibus på gaden. Foto: Martin Gravgaard.

Mellem 100 og 150 navne var i spil, før den nye avis på Aarhus Universitet fik sit navn. Og da avisens redaktionskomité stod med de tre navne, som redaktionen havde fundet frem til blandt andet ved at spørge masser af studerende, var der ingen tvivl. Avisen skulle hedde Omnibus.
– Omnibus betyder ”for alle”, og den nye AU-avis skal være for alle. Desuden er omnibus i avisjargon jo også betegnelsen for den moderne avis med en bred målgruppe, begrunder redaktør Lotte Bilberg navnevalget. Hun medgiver, at det forpligter.
– - Og den forpligtelse tager vi gerne på os. Vi skal være kritiske, når der er grund til det, men frem for noget ser vi det som vores opdrag at være identitetsskabende, samlende og debatskabende. På den måde kommer vi til at tegne et nuanceret billede af, hvad det vil sige at være ansat eller studerende på Aarhus Universitet, siger Lotte Bilberg, som sammen med journalist Marie Groth Andersen udgør den samlede redaktion.

En uafhængig avis

Begge kvinder har ligget vandret, siden de tiltrådte for to en halv måned siden, og det er nærmest et under, at et interview kunne presses ind mellem alle andre aftaler.
– Men vi når det hele og går i trykken den 25. april. Og der vil være noget på alle 24 sider, lover Lotte Bilberg med et smil.
Afløseren for den tidligere AU-avis UNIvers bliver lanceret, for at AU kan få en avis, der redigeres uafhængigt af særinteresser på universitetet. Garanten for den uafhængighed er en redaktionskomite med to VIP-repræsentanter, to TAP-medarbejdere, en repræsentant for ledelsen samt to studerende.
– Det er det afgørende nye, fastslår Marie Groth Andersen. Hun understreger også betydningen af, at redaktionen er en selvstændig enhed.
– Det sikrer klare afsenderforhold. Vi er alles, og vi er ingens. Og vi går til alle i hierarkiet med samme ydmyge og kritiske tilgang, tilføjer Lotte Bilberg.
Udformningen af Omnibus er endnu ikke på plads, men vil komme hen ad vejen med de tre første numre. Redaktionen har dog ambitioner om at lave en avis, der kan ramme alle i en målgruppe med både forskere, TAP’er og studerende, fortæller Marie Groth Andersen.
– Og så vil vi bestræbe os på at være synlige i hele organisationen. Derfor har vi tænkt os at komme rundt på hele AU og tilbringe hele dage i Emdrup, Flakkebjerg, og hvor universitetet ellers har afdelinger, tilføjer hun.

Efterlyser læsernes bidrag

Konceptet i Omnibus bliver et miks af korte noter og lange artikler, man kan fordybe sig i. Dertil kommer de mere underholdende artikler med en vis informationsværdi.
– Vi håber, at folk også vil bidrage med blandt andet kronikker og klummer og på den måde tage Omnibus til sig som deres avis, så andre end de redaktionelle stemmer kommer i spalterne, siger Lotte Bilberg.
Derimod kommer der ikke læserbreve i Omnibus.
– Det giver ikke rigtig mening, når avisen udkommer seks gange om året. Men på nettet får AU et debatsite, der kommer til at hedde ”Ordet er frit”, som bliver for både medarbejdere og studerende. Omnibus er vært for debatten, men vi skal ikke blande os i, hvordan den forløber, ud over at holde øje med debattonen. Og forhåbentlig vil der da også dukke emner op, som vi kan bearbejde journalistisk, siger redaktøren.
Omnibus vil også udkomme som netavis både på dansk og engelsk. Netavisen bliver den samme som papirudgaven, men her bliver det også muligt at kommentere både de enkelte artikler og andres kommentarer.
Det er i øvrigt meningen, at Omnibus på sigt udelukkende skal være en netavis.

Redaktionskomitéen gør os bedre

På den lille redaktion er de glade for samarbejdet med redaktionskomitéen – en super sparringspartner, som Marie Groth Andersen formulerer det. Sammen har de to parter blandt andet fastlagt de redaktionelle retningslinjer.
– Der har været en god kemi på møderne, og jeg synes, vi har en komité med folk, der bare gør os bedre. Jeg oplever, at vi har en gensidig respekt og forståelse for hinandens roller, siger Lotte Bilberg.
Når Omnibus har ramt læserne, mødes redaktionen med komitéen for at evaluere vægtning af stoffet i den første avis, men ikke de enkelte artikler.
Blandt dem vil der i det første nummer være et interview med den kommende rektor Brian Bech Nielsen, en artikel om en TAP i en serie, der foreløbig hedder ”En dag med”. Der vil også være artikler med udgangspunkt i APV’ en under hovedoverskriften ”Hvordan kommer vi videre”.

Læserne skal ville os

Lotte Bilberg har tidligere redigeret Jyske Banks personaleblad og arbejdet på Aarhus Universitetshospital og synes, det har været en stor oplevelse at komme rundt på universitetet.
– Uanset hvem vi har mødt, kom kaffen på bordet, døren blev lukket, og vi har talt om, hvordan tingene tager sig ud set fra de forskellige stole. Det har givet nogle oplevelser, som jeg ikke havde i de to andre store organisationer. Så jeg fornemmer, der er en særlig integritet på universitetet, hvor man ikke er bange for at adressere problemerne, men også er parat til at komme med bud på løsninger, siger Lotte Bilberg.
– Folk har taget virkelig godt imod os, og jeg synes, vi har skabt nogle gode relationer. Og man kan mærke, at folk er spændt på, hvilken avis der kommer den 30. april, indskyder Marie Groth Andersen og tilføjer, at redaktionen lægger vægt på at være åben.
– Vi er jo kun så gode, som vores kilder gør det muligt, fastslår hun.
– Ja, tilføjer Lotte Bilberg, for at vi kan rykke, skal læserne ville os.

Nyheder, Forside