Strategi i høring

Et udkast til Aarhus Universitets strategi for 2013 til 2020 blev i går sendt i høring. Høringsparterne er de akademiske råd, de fire tværgående fora, hovedsamarbejdsudvalget samt universitetets studenterpolitiske organisationer.

16.11.2012

Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Udkastet til den kommende strategi er en fokusering og skærpelse af AU’s igangværende kurs. Grundlaget for udkastet er et omfattende strategiarbejde på institutter, hovedområder og i de tværgående kerneaktiviteter for forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling.

Strategien for 2013 til 2020 kommer til at sætte de overordnede rammer for det konkrete strategiarbejde. Den skal efterfølgende foldes ud med respekt for den forskellighed, der også karakteriserer Aarhus Universitet. Når strategien er endeligt vedtaget, vil den blive udmøntet i handleplaner i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere til implementering i det daglige arbejde med at indfri Aarhus Universitets vision for 2020.

Høringsfasen slutter den 14. december 2012. Herefter vil bidragene blive taget med ind i den sidste fase af processen - en revidering af udkastet, som skal munde ud i den endelige strategi. Den skal fremlægges til vedtagelse i bestyrelsen den 27. februar 2013. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende strategiprocessen og -indholdet kan rettes til prorektor Søren E. Frandsen på sef@adm.au.dk eller 87152032.

Nyt fra ledelsen, Medarbejdere, Forside