Studenter holdt stormøde med rektor

Cirka 100 studerende ved Aarhus Universitet valgte tirsdag at udnytte muligheden for at stille spørgsmål om den faglige udviklingsproces direkte til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.

08.04.2010 | Thomas Sørensen

Cirka 100 studerende ved Aarhus Universitet valgte tirsdag at udnytte muligheden for at stille spørgsmål om den faglige udviklingsproces direkte til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.

Stormødet, der blev afholdt i Studenternes Hus, indledtes med en gennemgang af visionerne for universitetet og de overordnede rammer for udviklingsprocessen. Rektor redegjorde også for, at ét af målene med den faglige udviklingsproces er at nedbryde både synlige og usynlige barrierer, der i dag kan virke hæmmende på de studerendes uddannelsesvalg, og dermed fremme det fleksible uddannelsesmiljø på universitetet.

Bekymringerne hos de fremmødte studerende gik dog mest på fremtidsudsigterne for deres nuværende fag og fakulteter, og det var især Handelshøjskolen og Teologisk Fakultet, som var på dagsordenen. Rektor kunne berolige de studerende med, at den faglige udviklingsproces hverken har til mål at lukke de mindre fag eller uddanne færre studerende, men tværtimod gennemføres for at sikre både gode uddannelser og et godt studiemiljø; uanset hvor på universitetet, man studerer.

Rektor understregede desuden, at når nu ét af formålene med den faglige udviklingsproces er at styrke uddannelser og studiemiljø på Aarhus Universitet, er det naturligt at inddrage de studerende i processen. Derfor er der blandt andet flere studerende blandt medlemmerne af de ni tværfaglige arbejdsgrupper, som i maj måned afleverer deres anbefalinger til universitetsledelsen.

Den faglige udviklingsproces, Studerende, Nyt fra ledelsen
Tags: studerende, studentermøde