Studenternes Hus bliver til Studenterhus Århus

Efter seks år på havnefronten flytter Studenterhus Århus nu fra Toldboden til Studenternes Hus på Ndr. Ringgade. Det betyder også, at Stakladen genopstår som ramme om koncerter og andre kulturelle arrangementer.

14.07.2010 | AU Kommunikation

Godt studiemiljø
Studenterhus Århus blev aldrig det samlingssted for de studerende i Århus, som man håbede på, da det indtog Toldboden for seks år siden. Trods tilskud fra Århus kommune og en række sponsorer kom økonomien aldrig til at hænge sammen.

Aarhus Universitet har derfor tilbudt studenterhuset at rykke ind i Studenternes Hus, hvor de tre kaffestuer bliver ramme om kontorer og servicecentre.

- Vi synes Århus skal have et godt studiemiljø, og vi tror på værdien af et levende og ikke mindst stærkt tværfagligt studenterhus, siger prorektor Søren Frandsen. Han understreger, at forudsætningen for AU’s deltagelse har været, at alle andre videregående uddannelsesinstitutioner i byen er med på, at studenterhuset har adresse på Aarhus Universitet.

Progressivt væksthus
Studenterhus Århus’ adresseskifte er en konsekvens dels af en dårlig økonomi, dels en evaluering, som pegede på en række usikkerhedsfaktorer ved en fortsat drift i Toldboden. Bl.a. vil hele området i de kommende fem år være en stor byggeplads.

- Det var fremsynet at flytte ind på havnen – næsten også for fremsynet, siger studenterhusets direktør Anne Thorø Nielsen til Århus Stiftstidende. Her understreger hun, at studenterhuset har nået et af sine mål, nemlig et tættere samarbejde med erhvervslivet. Hun håber, det vil fortsætte i Studenternes Hus.

- Vi vil fortsat være et progressivt væksthus for talent, som arbejder med vækstlaget både kulturelt og erhvervsmæssigt, og vi ser frem til at genoplive Stakladen som et levende og udfordrende centrum for alle byens studerende.

Positivt
Studenterrådets næstformand Benjamin Bilde Boelsmand, synes det er positivt, at en lang række kulturtilbud nu flytter tæt på, hvor de studerende færdes.

- Det er især en fordel, at de internationale studerende kommer tættere på universitetet og dermed de tilbud, som bl.a. studenterrådet tilbyder. Det vil nok skabe en del forvirring, når Studenterrådet, Studenternes Hus, Studenterhusfonden og Studenterhus Århus kommer til at ligge klos op ad hinanden. Men det er klart bedre end ikke at have et studenterhus, siger Benjamin Bilde Boelsmand.

Åbner til studiestart
Det nye Studenterhus Århus slår dørene op til studiestart i september og vil som det første byde godt 10.000 nye studerende fra alle byens uddannelsesinstitutioner velkommen til deres nye tilværelse som studerende i Århus med introarrangementer og en stor åbningsfest i Stakladen.

Den gennemgår for tiden en modernisering, der dog var planlagt, før det blev besluttet at flytte Studenterhus Århus.

Stakladen vil også fortsætte som kantine som hidtil, men skal om aftenen være til rådighed for koncerter og andre arrangementer.

Nyheder