Tilbud til ansatte

Besøg kræftafdelingen på Århus Sygehus

18.10.2010 | Jette Revsgaard

På billedet vises fixeringsskal og –maske, som bruges til kræftpatienten på behandlingslejet. Et lasersystem sørger for at positionere patienten helt nøjagtigt.

Grupper på 15-30 personer inviteres til et foredrag om strålebehandling og en rundvisning.

I foredraget gives en kort introduktion til kræftsygdomme, og derefter gennemgås hele grundlaget for strålebehandlingen. Dette foregår blandt andet i et virtuelt 3D-acceleratorrum, og der vil være mulighed for en rundvisning i selve Stråleterapien på Århus Sygehus.

Du skal selv samle en gruppe af kolleger og interesserede. Besøget er gratis og varer 2-3 timer.

Saml en gruppe og kontakt derefter hospitalsfysiker Klaus Seiersen, klauseie@rm.dk, for at aftale tid for et besøg.

Baggrund

Strålebehandling af kræftpatienter

Hvert år får over 30.000 danskere konstateret kræft, og omkring en tredjedel af alle mennesker vil før eller siden få sygdommen. Cirka halvdelen af alle kræftpatienter vil i løbet af deres sygdomsforløb modtage strålebehandling.

Kræftbehandling er baseret på kombinationer af kirurgi, kemoterapi og stråleterapi, og netop strålebehandling er en yderst specialiseret og højteknologisk behandling, der kun tilbydes på få af landets hospitaler. Stråler benyttes både til palliativ (smertelindrende og livsforlængende) og kurativ (helbredende) behandling.

Strålebehandling udføres oftest med hård røntgenstråling, der beskadiger levende cellers DNA, så cellerne dør. Formålet med behandlingen er at afsætte størst mulig dosis i det syge kræftvæv, mens man forsøger at skåne det omkringliggende raske væv. Behandlingen, der forberedes i fællesskab mellem læger, radiografer og fysikere, planlægges på 3D-scanninger af patienternes anatomi, hvorefter en computer beregner, hvor stor en dosis henholdsvis kræfttumor og raske organer vil modtage.

Hele behandlingen er baseret på, at patienten ligger på den helt rigtige måde ved hver eneste behandling, og derfor udvikles der konstant nye lejringsmetoder og behandlingsformer, der styres af røntgenbilleder taget direkte ved behandlingsapparatet.

Nyheder