Tilmelding til Bestil en Forsker

Forskere ved Aarhus Universitet inviteres til at deltage i Bestil en Forsker 2011. Bestil en forsker er led i Forskningens Døgn, som finder sted 28.-30. april 2011. Tilmeldingsfristen er 11. februar.

24.01.2011 | AU Kommunikation

Forsker holder foredrag

Foto: Søren Kjeldgaard

Logo til Forskningens Døgn

Forskningens Døgn

Hvad er Bestil en Forsker?

Bestil en Forsker giver både forskere og publikum mulighed for at få nye perspektiver, og ordningen bygger bro mellem Danmarks forskningsinstitutioner og resten af landet. Det er således en mulighed for Aarhus Universitet for at indgå i et koordineret samarbejde, som formidler forskning til glæde for rigtig mange nysgerrige og videbegærlige danskere. De mange foredrag i ordningen giver et godt indblik i alsidigheden i dansk forskning. Der er stor interesse for ordningen, som i 2010 resulterede i 400 afholdte foredrag, og rigtig mange ungdomsuddannelser (167), kommuner (73), kulturformidlingsinstitutioner (53), virksomheder (42), biblioteker (25) o.a. tog i 2010 imod muligheden og fik besøg af en forsker, som holdt et foredrag.

Hvem deltager i Bestil en Forsker?

Bestil en Forsker skaber dialog mellem forskere og borgere. Alle kan bestille et foredrag. Man skal blot stille lokaler og udstyr til rådighed, samle minimum 15 tilhørere samt dække forskerens transportudgifter. Forskeren tager således ud i landet og holder et foredrag om sit forskningsområde. Alle forskere kan tilmelde et foredrag. Den enkelte forsker melder sig til ordningen på www.forsk.dk . Følg det direkte link http://forsk.dk/bestil-en-forsker/bestil-en-forsker-ordningen. Tilmeldingen lukker fredag den 11. februar 2011.

Nyheder