Tre nye ansattemedlemmer i Aarhus Universitets bestyrelse

Medarbejderne på Aarhus Universitet har valgt de nye repræsentanter til universitetets bestyrelse.

07.12.2011 | AU Kommunikation

AU's bestyrelse som den var sammensat før valget

Peter Bugge

Susanne Bødker

Bertha Plotnikof Mortensen

For de videnskabelige medarbejdere blev Peter Christian Bugge og Susanne Bødker valgt, mens de teknisk-administrative medarbejdere valgte Bertha Plotnikof Mortensen. De nye medlemmer afløser Erik Strange Petersen, Martin Tang Sørensen og Kirsten Jakobsen.

Peter Bugge er lektor på Institut for Kultur og Samfund, Arts. Han er cand.mag. i samfundsfag og tjekkisk fra Aarhus Universitet, hvor han også fik sin ph.d.-grad i 1994. Han har siden da været adjunkt og fra 1997 lektor i tjekkisk og europastudier inden for adskillige institutkonstruktioner på Humaniora og nu Arts.

Læs Peter Bugges kandidatpræsentation af sig selv (skrevet før valget)

Susanne Bødker er professor på Datalogisk Institut, hvor hun har arbejdet snart 30 år. Hun har i mange år været aktiv i flere forskningsråd og komiteer og sidder for tiden blandt andet i Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Hun har igennem tiden siddet i studienævn, ligestillingsudvalg og meget andet på AU.

Læs Susanne Bødkers kandidatpræsentation af sig selv (skrevet før valget)

Bertha Plotnikof Mortensen har været ansat på Aarhus Universitet i mere end 25 år og arbejder som laborant på Biomedicinsk Institut/Health og fungerer desuden som fællestillidsrepræsentant for laboranterne på Health samt Science and Technology.

Health Science-listenLæs Bertha Plotnikof Mortensens kandidatpræsentation af sig selv (skrevet før valget)

Læs mere om valget på www.au.dk/valg

Medarbejdere, Navne , Forside, Nyheder