Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Universitetsdirektør: Medarbejderne har talt

Den psykiske APV 2012 for administrationen viser ifølge universitetsdirektør Jørgen Jørgensen, at medarbejderne på AU er fantastisk engagerede og virkelig vil deres arbejdsplads. Men ikke mindst forandringsprocessen har været hård. Især for de administrative medarbejdere, hvor hver femte melder om stærke stresssymptomer.

21.02.2013 | Bjørg Tulinius

Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen har været meget spændt på at se resultaterne af den psykiske APV for administrationen. Som øverste leder for universitetets administrative medarbejdere er han derfor i første omgang glad for, at netop denne gruppe samlet set har den højeste svarprocent på 87,1, hvad der for ham at se viser, at medarbejderne på trods af en travl hverdag har brugt tid på at sikre et fælles grundlag for at sikre et godt arbejdsmiljø.

”Det er faktisk en stor opgave, der tager tid, og den har folk taget på sig. Det viser, at vi ikke er ligeglade med vores arbejdsplads, men at de administrative medarbejdere i meget høj grad er engagerede og dedikerede til deres arbejde,” siger Jørgen Jørgensen.

Undersøgelsen viser også, at 80 procent overordnet set er tilfreds med deres arbejde. Og det tal blev Jørgen Jørgensen glædeligt overrasket over.
”Jeg synes, det er ret flot, at de administrative medarbejdere helt overordnet melder om høj trivsel, når man tænker på alle de forandringer, lige netop den medarbejdergruppe har oplevet. I forbindelse med reorganiseringen har mange både flyttet arbejdsplads, fået ny leder, nye kolleger og andre arbejdsopgaver,” siger han.

Fordobling i forekomsten af stress

Men Jørgen Jørgensen er samtidig helt klar over, at den psykiske APV 2012 også sender et meget klart og tydeligt signal om, at prisen for de mange omlægninger har været høj. Hver femte af de administrative medarbejdere melder, at de ofte eller næsten altid oplever stærke stresssymptomer som for eksempel hovedpine, hjertebanken og nedtrykthed.

Det er en fordobling siden APV’en i 2009, hvor tallet var ti procent. De administrative medarbejdere (TAP-adm) er da også den medarbejdsgruppe på hele universitetet, hvor stigningen i stress har været størst på de tre år, der er gået siden den sidste psykiske APV.

”Det gør et dybt indtryk på mig. Det er et meget højt antal medarbejdere, og det er selvfølgelig noget, vi skal handle på. Både her og nu, men også på længere sigt, så vi kan være bedre til at forebygge stress,” siger Jørgen Jørgensen.

Ikke flere store forandringer

Universitetsdirektøren peger på, at organisationen generelt har brug for ro til at få en hverdag med nye arbejdsopgaver, snitflader og systemer til at falde på plads. Og at det i det hele taget handler om, at der nu ikke skal laves flere store forandringer på universitetet, men at få hverdagen til at fungere igen for alle.

”APV’en viser også, at mange medarbejdere ikke oplever, at deres nærmeste leder kan hjælpe dem med at prioritere arbejdsopgaverne. Og det i sig selv kan jo også være en udløsende stressfaktor, når man som medarbejder gerne vil gøre sit arbejde godt, men faktisk ikke ved, hvad det arbejde så lige består i,” påpeger Jørgen Jørgensen.

Han henviser i den forbindelse til det nye redskab med porteføljestyring, som meget gerne skulle sikre, at administrationen kun bruger tid på de prioriterede opgaver og ikke væltes af nye, store opgaver, der pludselig ruller ind over organisationen.

Anerkendelse bør være del af kulturen

Samtidig peger universitetsdirektøren også på, at hele universitetet med APV’en har fået en klar udmelding om, at både TAP og VIP savner anerkendelse for deres arbejde. Og det bør der også reageres på, mener han.

”Med reorganiseringen har vi fået en række nye ledere, og nu har vi faktisk chancen for at få udviklet en ny ledelseskultur, hvor anerkendelse skal være en helt naturlig del. Det bør være en selvfølge, at vi anerkender hinanden i stedet for, som nogle måske oplever det, at vi finder fejl hos hinanden,” lyder det fra Jørgen Jørgensen.

Synet på den administrative reorganisering

Den psykiske APV 2012 behandler også spørgsmålet om synet på den administrative reorganisering. Og her viser den overordnede rapport, at kun mellem to og ti procent af medarbejderne på de øvrige hovedområder mener, at administrationen nu kan reagere hurtigere på brugernes behov.

”Det er en kæmpe udfordring. Men jeg tror, det blandt andet handler om, at folk endnu ikke har fået nye ansigter på de administrative medarbejdere, der kan hjælpe dem. For eksempel arbejder vi meget på at få udbygget ordningen med kontaktpersoner, der sikrer en enkel og personlig adgang til administrativ støtte,” siger Jørgen Jørgensen.

Han er ikke i tvivl om, at brugerne vil komme til at opleve en mere professionel og kompetent administration, når det hele er faldet på plads.

”Og så tør jeg også godt love, at vi til næste APV om tre år ikke har nær så høje stresstal. Det må være det helt klare mål nu – og dét mest klare og tydelige signal fra medarbejderne om, at det skal der handles på nu!” siger universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.

APV, Forside
300871 / i40