Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Vigtigt nyt om lønbehandling

Alle månedslønnede medarbejdere skal fremover kontakte deres lokale HR-afdeling ved spørgsmål til løn. Dette gælder dog IKKE tjenestemænd og ph.d.-ansatte, der som hidtil skal henvende sig til Lønkontoret.

26.02.2013 | AU HR - Løn

Foto: Colourbox

Hvis du har spørgsmål til din løn, skal du som månedslønnet fremover kontakte din lokale HR-afdeling. Hvis du er tjenestemand, ph.d.-ansat eller timelønnet skal du kontakte Lønkontoret, som du hele tiden har gjort.

Decentralisering af lønbehandling sker i løbet af den næste måned

Opgaven med at decentralisere dele af lønbehandlingen til HR-afdelingerne vil ske i løbet af den næste måned.  Dette gælder fra den 26. februar for Arts, Health og AU Administration. For hovedområderne Business and Social Sciences og Science and Technology vil det først gælde fra den 22. marts, hvor lønbehandlingen endeligt vil blive overdraget til hovedområderne. Indtil 22. marts skal medarbejdere her altså henvende sig til deres sædvanlige lønbehandler.

Skal sikre sammenhængende procedurer

De væsentlige ændringer på dele af lønområdet på AU sker for at øge serviceniveauet, sikre sammenhængende standarder og sørge for, at lønbehandlingen sker tættere på brugerne. Det er nu de lokale HR-afdelinger, der kan hjælpe med opgaver som nyansættelser og ændringer til ansættelser, kontrol af udbetalte lønninger, samt besvarelser af diverse spørgsmål om løn.

Lønkontorets medarbejdere vil fremover fungere som overordnede specialister på hele lønområdet for at sikre sammenhængende standarder og procedurer, samtidig med at de behandler løn for tjenestemænd, ph.d.-ansatte og timelønnede medarbejdere.

Overgang

Alle lønmedarbejdere såvel HR front-offices og Lønkontoret har stort fokus på at yde en så god og professionel service som overhovedet muligt. Skulle der i overgangsfasen mod al forventning opstå uregelmæssigheder i lønbehandlingen, vil lønmedarbejderne naturligvis gøre alt, hvad de kan for at bringe disse forhold på plads så hurtigt som muligt.

Kontakt din lokale HR-afdeling

Kontakt Lønkontoret

Administrative forhold, Medarbejdere, Forside, Nyheder
300871 / i40