Health Science-listen

Listen repræsenterer kandidater fra:

Listeforbund med Science and Technology-listen

Pia Møller Martensen

Lektor, 52 år, cand.scient. i kemi og fysik, Aarhus Universitet (AU)

Docteur de l’Université de Paris VI (PhD) i molekylær og cellulær biologi, Paris Universitet, Frankrig.

Sektionskoordinator på Institut for Molekylærbiologi og Genetik (2011-)

Formand for byggeudvalget på Institut for Molekylærbiologi og Genetik (2011-)

Viceinstitutleder på Molekylærbiologisk Institut (2006-2011)

DM tillidsrepræsentant på Molekylærbiologisk Institut (2001-2003)

Jeg vil gerne arbejde for, at de videnskabelige medarbejdere ved Aarhus Universitet får optimale betingelser for deres forskning og undervisning. Dette indebærer, at vi skal have tilstrækkelig basisfinansiering, faciliteter og service stillet til rådighed af universitetet, således at vi kan koncentrere os om vores primære opgaver. Jeg vil også arbejde for, at vi får så meget indflydelse på de organisatoriske omstruktureringer, at vi kan drage flere fordele end gener af omstruktureringen. Da de fysiske rammer er af overordentlig stor betydning for mulige synergier, der ønskes opnået ved en sammenlægning til store enheder, vil jeg arbejde for, at forskerne får indflydelse på, hvorledes de fysiske rammer bliver. Ligeledes vil jeg arbejde for, at medarbejdere, der kommer langt fra væk fra, vil blive integreret på værdig vis.

I 1999 startede jeg en selvstændig forskningsgruppe ved Molekylærbiologisk Institut. Forskningen har været koncentreret om undersøgelse af proteiners funktion i celler dyrket i kultur. Derudover har vi fundet nye signalveje i cellen, som fører til øget cellevækst.

Jeg underviser i bachelorkurset ”Molekylær Cellebiologi”, som er obligatorisk for studerende i molekylærbiologi og molekylær medicin. Desuden er jeg underviser på kandidatkurset ”Cellens Biologi i Sundhed og Sygdom”.

Siden 2006, har jeg været viceinstitutleder for Molekylærbiologisk Institut. Jeg har været med i ledelsen af instituttets re-organisering gennem flere omgange.

Vibeke E. Hjortdal

Koordinerende professor for Hjerte-lunge-kar-kvinde-barn centeret på Aarhus Universitetshospital 2011

Født 1961.

Læge fra Aarhus Universitet 1988, dr med (1992), PhD (1993)

Speciallæge i thoraxkirurgi 2001, overlæge og lærestolsprofessor i 2004

Ansvarlig for operationer af patienter med medfødte hjertesygdomme.

Internationalt arbejde

Montreal, Canada 1990 Fellow, Royal Victoria Hospital

London, UK 2000-2001 Senior Registrar, Great Ormond Street Hospital for Children

Curitiba, Brasilien 2011-marts 2012 Visiting professor, Pequeno Principe Hospital (Den Lille Prins Hospital).

Frivilligt hjælpearbejde i 3. verdens lande (undervise i - og operere for medfødte hjertesygdomme)

Jamaica: Chain of Hope (UK organisation)

Ukraine: Privat initiativ

Kenya: Danida og Hjerteforeningen

Uganda: Chain of Hope og Gift of Life (US organisation)

Tillidshverv

Aarhus Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultets Forskningsudvalg 1998-99

Aarhus Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultets Disputats- og  Forskeruddannelsesudvalg 1999-2004

Medlem af Hjerteforeningens biomedicinske forskningsudvalg 2001-2002

Sagkyndig i Retslægerådet 2008-

Rådsmedlem i Danmarks Frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom (FSS) 2011-

Forskningsvejledning (22 PhD og 25 forskningsårsstuderende) gennem de seneste 15 år.

Ansigt udadtil / synlighed i det offentlige rum

Deltaget med faglige indslag i fjernsyns- og radio programmer samt dagspresse og ugeblade.

Opgaver der bør arbejdes for/på:

Aarhus Universitets synlighed indadtil i Danmark og udadtil Internationalt.

Videnskabeligt og undervisningsmæssigt samarbejde mellem universitetets fagområder

Hans Jürgen Hoffmann

Lektor

Alder: 49 år

Uddannelse: Cand.scient., Ph.D.

Forhenværende tillidshverv: næstformand, Lokal Medarbejderudvalg, Lungemedicinsk Afdeling B, AS NBG, sekretær, Dansk Selskab for Flowcytometri, bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Allergologi

Nuværende Tillidshverv: medlem, Lokal Medarbejderudvalg, Lungemedicinsk Afdeling B. SA NBG, Kasserer i Dansk Selskab for Allergologi, Formand, Dansk Selskab for Flowcytometri, Sekretær i Interest Group Allergy Diagnosis, European Academy for Allergy and Clinical Immunology, Sekretær, Group 5.3 Allergy and Immunology, European Respiratory Society

Jeg vil som medlem af bestyrelsen af Aarhus Universitet sigte på at øge betydningen af den akademiske arbejde på universitetet. I stedet for forskning til faktura tanken, vil jeg øge opmærksomheden på godt udført akademisk arbejde – og fremme kritisk evaluering af det akademiske arbejde som kvalitetssikring.

Nu hvor vi har fået ansatte ledelser – så lad os bruge dem til det, de skal være gode til; til at administrere og udvikle det akademiske arbejde. Der skal stilles krav til talentudvikling på universitetet med synlige mål og nem tilgængelige tegn på præstation.

Jeg tror, at man ikke løfter kvaliteten af Universitær forskning ved desperate at fremme de bedste 5% (vores supertalenter )- de skal nok selv klare det. Man skal forbedre forholdene for /kvaliteten af de 80%, der danner baggrund for og skal medvirke til supertalenternes præstation. Derved udfordres og støttes supertalenterne, fordi de gerne vil være så meget bedre end deres peers.

Søren K. Moestrup

Stilling: professor, dr. med. ved Institut for Biomedicin

Alder: 50 Âr

Uddannelse: Cand. med. (+1 års Statskundskab) ved AU

Nuværende og tidligere tillidshverv: Bl.a. Akademisk Råd, Health AU, Det rektorale patentudvalg AU, Det Frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom, Hjerteforeningens forskningsudvalg, Novo Nordisk Fonden læge- og naturvidenskabelige komite, Advanced Grant panel under Det Europæiske Forskningsråd

Jeg har en lang forskningskarriere ved især Health og i mindre omfang Science og Technology, AU samt et længere forskningsophold ved Oxford University bag mig.

Har forskningspolitisk erfaring fra deltagelse i en række nationale råd og komiteer

I AU-bestyrelsen vil jeg blandt andet arbejde for

  • fremme af den frie forskning

-
  • sikring af effektiv administration og servicering af forskning og undervisning
  • fokus på forskning og undervisning, sat at der ikke sker ressourcetab til at varetage disse kerneydelser på grund af administrativt vokseværk
  • tæt opfølgning og evaluering af de faglige og administrative AU forandringer igangsat 2010-11
  • det gode arbejdsmiljø
  • øget internationalisering
  • øget debat og demokratisering på universiteterne
  • forhold der forbedrer integration af ikke-campus AU institutioner i den samlede organisation
  • forsigtighed med AU harmoniseringsinitiativer, hvis de nedbryder ellers effektive traditioner, kulturer og særforhold i enkelte grene af organisationen