Nyhedsarkiv (før juni 2014)

29.04.2010 | Den faglige udviklingsproces, Arts, Medarbejdere

Medarbejdermøde på DPU

Mere end 200 medarbejdere var mødt frem, da Danmarks Pædagogiske Universitetsskole afholdt medarbejdermøde om den faglige udviklingsproces. Her slog Lauritz B. Holm-Nielsen og prorektor Søren E. Frandsen bl.a. fast, at Aarhus Universitet fortsat skal rumme en school of education.

22.04.2010 | Den faglige udviklingsproces, Science and Technology, Medarbejdere

Medarbejdermøde hos Danmarks Miljøundersøgelser

Danmarks forskningsindsats i 2030, campusområdet i Emdrup og balancen mellem fastansættelser og projektbevillinger var blandt de emner, som var på mødedeltagernes dagsorden, da rektor Lauritz B. Holm-Nielsen og prorektor Søren E. Frandsen besvarede spørgsmål fra medarbejderne ved Danmarks Miljøundersøgelser i Roskilde.

21.04.2010 | Nyheder

Refusion af meromkostninger for rejsende

I forbindelse med askeskyen fra Island har en række rejsende medarbejdere på AU været påført meromkostninger til ekstraophold, ændringer osv.

20.04.2010 | Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Studerende

Rapport om den faglige udviklingsproces

Rapporten fra de to internationale konsulenter, Sachi Hatakenaka og Quentin Thompson, er nu tilgængelig på hjemmesiden for den faglige udviklingsproces. Rapporten er baseret på konsulenternes mere end 100 interviews under deres besøg på AU i perioden oktober 2009 til primo marts 2010.

20.04.2010 | Den faglige udviklingsproces, Science and Technology, Medarbejdere

Medarbejdermøde ved DJF

Spørgelysten var stor, da medarbejderne ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Foulum den 13. april var inviteret til dialogmøde med deltagelse af rektor Lauritz B. Holm-Nielsen og prorektor Søren E. Frandsen.

19.04.2010 | Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Studerende

De tværfaglige arbejdsgrupper godt fra start

Tirsdag den 13. april mødtes de ni tværfaglige arbejdsgrupper for at at vurdere muligheder og barrierer samt at skitsere mulige løsningsforslag inden for gruppernes emneområder.

19.04.2010 | Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Studerende

Debattér den faglige udviklingsproces på au.dk

Hjemmesiden for den faglige udviklingsproces er blevet udvidet med et debatforum. Her kan både studerende og ansatte bidrage til et levende debatmiljø og gå i dialog med hinanden på tværs af fagområder og funktioner.

08.04.2010 | Den faglige udviklingsproces, Studerende, Nyt fra ledelsen

Studenter holdt stormøde med rektor

Cirka 100 studerende ved Aarhus Universitet valgte tirsdag at udnytte muligheden for at stille spørgsmål om den faglige udviklingsproces direkte til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.

07.04.2010 | Nyheder

Nyt om ledelsesinformationsprojektet

Styregruppen for den administrative forandringsproces godkendte på et møde tirsdag d. 16. marts beslutningsoplægget vedr. implementering af et ledelsesinformationssystem på AU.

07.04.2010 | Nyheder

DHL 2010 i Århus, Odense og København

2010 blev året, hvor Aarhus Universitet for første gang tog samlet til DHL-stafet med ens t-shirts og fælles hygge.