Nyhedsarkiv (før juni 2014)

27.08.2010 | Den faglige udviklingsproces, Arts, Aarhus BSS

De administrative arbejdsudvalg

Aarhus Universitets administrative strukturer skal komplementere de nye faglige strukturer, og derfor er efter indstillinger fra hovedområderne nedsat syv arbejdsudvalg, som inden for syv områder skal levere anbefalinger til den fremtidige organisering af universitetets administration.

27.08.2010 | Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Administrative forhold

Gå-hjem-møde for medarbejderne i fællesadministrationen

Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen vil på et møde den 31. august fortælle medarbejderne om, hvilke konsekvenser den faglige udviklingsproces vil få for strukturen og opgaverne i fællesadministrationen. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til direktøren og vicedirektørerne. Se opslag om mødet (pdf).

26.08.2010 | Nyheder

Flyt din forskning til Kina

Forskere fra Aarhus Universitet har nu mulighed for at blive udsendt til Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) i Kina.

26.08.2010 | Nyheder

Det hellige rum på Aarhus Universitet

Antikmuseet byder hele efteråret på en særudstilling om Det hellige rum. Sirligt dekorerede vaser, dramatiske relieffer og store statuer af guder og gudinder fortæller historien om helligsteder og religiøse ritualer i Nærorienten.

25.08.2010 | Nyheder

Mindeord for Birger Kaiser

Mindeord for Birger Kaiser, tidligere direktør for Studenterhusfonden af 1991, fællestillidsrepræsentant, medlem af konsistorium, leder af universitetets sikkerhedsorganisation, initiativtager til Feriefonden af 1979 og medstifter af foreningen Nestor for tidligere Aarhus Universitets-ansatte.

25.08.2010 | Den faglige udviklingsproces, Arts, Aarhus BSS

Stærkt ansøgerfelt til dekanstillinger

31 ansøgere har søgt de nye dekanstillinger på Aarhus Universitet. En tredjedel af ansøgerne er udlændinge. Ansøgerfeltet er jævnt fordelt på de fire nye hovedområder, der træder i kraft i begyndelsen af 2011. Læs nyheden om ansøgningsrunden.

21.08.2010 | Den faglige udviklingsproces, Arts, Aarhus BSS

Medarbejdermøder på alle hovedområder

I september afholder rektoratet lokale medarbejdermøder på alle ni hovedområder, hvor alle er velkomne til at stille spørgsmål om processen.

20.08.2010 | Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Studerende

Administrativ arbejdsgruppe tager form

Som et led i den faglige udviklingsproces oprettes en styregruppe, der i januar 2011 skal levere et forslag til, hvordan Aarhus Universitet bør organisere sig administrativt fremover. Hvert af de fire nye hovedområder er repræsenteret i styregruppen, der i løbet af uge 34 kan præsentere de udvalg, som skal analysere specifikke områder, såsom…

19.08.2010 | Nyheder

Nyt webmagasin: Fra buzzword til konkret e-læring

På www.g8nline.dk fortæller syv undervisere fra Aarhus Universitet om deres erfaringer med at lave e-læring i praksis.

17.08.2010 | Nyheder

Forskere slår lejr på universitetet for at passe forskningen

Mange forskere på landets universiteter oplever, at deres tid til forskning smuldrer i takt med at møder, tilrettelæggelse af ansøgninger, servicering af journalister og planlægning af undervisning æder arbejdstiden. Det sker samtidig med at der fra oven kommer stadig stærkere krav om flere publikationer. Stress og frustrationer er følge nogle af…

Viser resultater 1 til 10 ud af 11

1 2 Næste