Nyhedsarkiv (før juni 2014)

31.05.2010 | Nyheder

Lige lovligt lovende

Adjunkt Carsten Jensen modtog 28. maj Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris, som fonden uddeler til lovende unge forskere. Sådan en er Carsten Jensen, også selvom han ikke helt vil være ved det.

28.05.2010 | Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Studerende

Gode diskussioner på Sandbjerg

Medarbejdere og studerende diskuterede universitetets fremtidige struktur på et stort seminar i Sandbjerg.

26.05.2010 | Nyheder

Online database over danske klimaforskningsprojekter

Koordineringsenheden for forskning i klimatilpasning (KFT) har opbygget en online database over danske klimaforskningsprojekter, som nu er tilgængelig fra KFT’s hjemmeside. Nye projekter til indberetning i databasen efterlyses.

26.05.2010 | Nyheder

Gratis adgang til elektronisk publicering af tidsskrifter

Statsbibliotekets Open Journal Systems server (OJS-server) åbnede den 21. maj for gratis adgang til elektronisk publicering af tidsskrifter tilknyttet Aarhus Universitet.

25.05.2010 | Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Studerende

Bidrag til den faglige udviklingsproces

Rektoratet har modtaget adskillige bidrag til den faglige udviklingsproces fra både studerende og medarbejdere ved Aarhus Universitet. Disse bidrag indgår alle i forberedelserne til Sandbjerg-seminaret sidst i maj.

21.05.2010 | Nyheder

Fra motion til anerkendelse

En ny, fælles og mere værdibaseret personalepolitik er sendt i høring som afløser for hovedområdernes nuværende, ofte mere konkrete personalepolitikker. Senere kommer de praktiske retningslinjer, forklarer Vicedirektør for HR, Louise Gade.

12.05.2010 | Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Studerende

Indspil fra de tværgående arbejdsgrupper

Rektoratet har – ud over bidrag fra enkeltpersoner, akademiske råd og eksterne konsulenter – modtaget rapporter fra ni tværgående arbejdsgrupper, hvori omkring 75 medarbejdere og studerende har deltaget. Rapporterne rummer både problemstillinger og konkrete løsningsforslag.

11.05.2010 | Nyheder

Det store medieudbrud

Ole Hertel er seniorforsker på Afdeling for Atmosfærisk Miljø på Danmarks Miljøundersøgelser. I forbindelse med vulkanen Eyjafjallajökulls udbrud og den efterfølgende lukning af store dele af det europæiske luftrum har han sammen med sine nærmeste kolleger skullet forklare askeskyens udbredelse for den samlede danske presse – men også for…

Det store valnøddetræ ved siden af Studieadministrationen står der endnu. Det er Eva Teilmanns fortjeneste – man havde planer om at fælde træet, men hun opdagede, at det var fredet.

11.05.2010 | Nyheder

De studerende i centrum

Vi skal huske de studerende, siger Eva Teilmann, der efter 22 år på Aarhus Universitet siger farvel til fordel for et nyt job i København.

04.05.2010 | Nyheder

Ingen hold i rygterne

Under titlen 'Faglig udviklingsproces' analyserer AU for tiden mulighederne for at styrke forskning og uddannelse på hele universitetet efter fusionerne i 2007. I den forbindelse har der været rygter i medierne om, at DPU er "lukningstruet", og at området "pædagogisk filosofi" nedlægges på DPU. Begge rygter er falske, fortæller Lars Qvortrup,…