Nyhedsarkiv (før juni 2014)

30.11.2010 | Nyheder

Kirkehistorikeren, der gik til angreb

Den 12. december kunne Århus-teologen P.G. Lindhardt være fyldt 100 år. Han afskaffede Helvede og det evige liv og satte Det Teologiske Fakultet i Århus på verdenskortet.

Valgdeltagelsen time for time

25.11.2010 | Nyheder

Valgdeltagelsen slår alle rekorder

Stemmeprocenten for årets universitetsvalg er nu talt op. Hele 21,4 procent har afgivet deres stemme.

Grafen viser valgdeltagelsen time for time frem til klokken 14.00 onsdag.

24.11.2010 | Nyheder

God stemmeprocent

Universitetsvalget er endnu ikke afsluttet, men Valgsekretariatet kan allerede nu fortælle om en flot stemmeprocent.

24.11.2010 | Den faglige udviklingsproces, Aarhus BSS, Health

Forslag til nye institutstrukturer i høring

Med undtagelse af Arts har alle hovedområder nu sendt forslag til nye strukturer i høring

22.11.2010 | Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Studerende

Forslag til administrativ struktur afprøvet på temadag

Flere medarbejdere og studerende deltog i en temadag om de administrative arbejdsudvalgs emneområder, hvor de foreløbige rapporter blev fremlagt.

22.11.2010 | Den faglige udviklingsproces, Studerende, Arrangement

God debat mellem studerende, de nye dekaner og rektoratet

Spørgelysten var stor, da de studerende den 15. november mødtes med rektoratet og de fire nye dekaner. Mødet var arrangeret i samarbejde mellem Studenterrådet på Aarhus Universitet og rektoratet som en pendant til medarbejdermødet den 9. november.Læs uddrag af debatten.

17.11.2010 | Nyheder

Stort it-velgørenhedsarrangement på AU

I weekenden den 4.-5. december lukker INCUBA Science Park op for arrangementet RHoK (Random Hacks of Kindness). 250 it-specialister fra hele verden vil møde op for at kode krisehåndteringssoftware til verdens brændpunkter.

16.11.2010 | Den faglige udviklingsproces, Studerende

Spørgeskemaundersøgelse om den faglige udviklingsproces

Studenterrådet ved Aarhus Universitet gennemfører i øjeblikket en undersøgelse, der vil kortlægge oplevelsen af den igangværende faglige udviklingsproces. Rådet opfordrer både medarbejdere og studerende til at svare på spørgeskemaet.

12.11.2010 | Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Arrangement

Gense medarbejdermødet i Aulaen

Dekanerne for de fire nye hovedområder blev præsenteret på medarbejdermødet den 9. november, hvor de hver især kom med bud på, hvad de ser som de vigtigste opgaver og udfordringer for deres respektive hovedområder. Den 6. januar er der officiel velkomst-reception for de fire dekaner - nærmere informationer følger.

12.11.2010 | Den faglige udviklingsproces, Studerende, Nyt fra ledelsen

Åbent studentermøde med den nye ledelse

Efter at have præsenteret sig for universitetets medarbejdere på et møde den 9. november får de fire nye dekaner nu også mulighed for at møde de studerende ved Aarhus Universitet. Det foregår ved et åbent debatmøde, som arrangerer af Studenterrådet i samarbejde med rektoratet. Mødet finder sted mandag den 15. november fra kl. 12.00 til 13.30 i…

Viser resultater 1 til 10 ud af 17

1 2 Næste