Nyhedsarkiv (før juni 2014)

23.12.2013 | Medarbejdere, Forside

Frivillige fratrædelsesordninger

Universitetsledelsen har haft drøftelser med de to næstformænd i Hovedsamarbejdsudvalget og AC fællestillidsrepræsentanten for AU om, hvorledes antallet af uansøgte afskedigelser kan begrænses ved brug af frivillige fratrædelsesordninger.

19.12.2013 | Medarbejdere, Forside

EVU og intern kommunikation i Administrationens brugerpanel

Skriv bedre mails – og placer de populære tompladsfag sidst på eftermiddagen. Administrationens brugerpanel kommenterer den interne kommunikation og kommer med forslag til, hvordan universitetet kan skabe vækst i efter- og videreuddannelse (EVU).

18.12.2013 | Medarbejdere, Forside

Bestyrelsen godkender budgettet

Bestyrelsen godkendte den 18. december universitetets budget for de kommende år. Det er uden tvivl det vanskeligste budget, Aarhus Universitet har vedtaget i nyere tid, siger bestyrelsesformand Michael Christiansen.

18.12.2013 | Medarbejdere, Forside

Analysepanel udpeget

Medlemmer til panel, der skal se på administrativ understøttelse og faglig organisering er fundet.

17.12.2013 | Medarbejdere, Forside

Initiativer til at minimere antallet af afskedigelser

Efter drøftelser med tillidsrepræsentanterne i Hovedsamarbejdsudvalget har universitetsledelsen indført kvalificeret ansættelsesstop fra den 16. december og tilsluttet sig tillidsrepræsentanterne ønske om, at frivillige fratrædelsesordninger indgår i de kommende drøftelser. Læs orienteringen fra universitetsledelsen.

17.12.2013 | Medarbejdere, Forside

Kvalificeret ansættelsesstop frem til sommer

Universitetsledelsen har, efter drøftelse med Hovedarbejdsudvalget fredag den 13. december, indført et såkaldt kvalificeret ansættelsesstop. Det betyder, at stillinger kun kan slås eksternt op i særlige tilfælde. Ansættelsesstoppet gælder fra mandag den 16. december.

17.12.2013 | Medarbejdere, Forside

Lønforhandlinger udskudt

Universitetets ansatte må vente et halvt år med lønforhandlingerne i 2014. De kommende lønaftaler vil dog uændret have virkning fra 1. april 2014, selv om de altså først aftales i løbet af efteråret.

16.12.2013 | Medarbejdere, Forside, Nyheder

AU’s centrale reception åben mellem jul og nytår

AU’s centrale reception på Fuglesangs Allé 26 er åben mellem jul og nytår, men med nedsat åbningstid. Det betyder, at receptionen kun har åbent for personlige og telefoniske henvendelser mellem kl. 9-15. Receptionen på Fuglesangs Allé 4 holder juleferielukket.

03.12.2013 | Medarbejdere, Forside

Ny konstitueret ledelse i Økonomi og Planlægning

Når vicedirektør Søren Trangbæk tiltræder som økonomidirektør hos Forsvarets Materieltjeneste fra 1. januar 2014, vil Charlotte Lyngholm, Anette Svejstrup, Morten Vils Sørensen og Jørgen Jørgensen indtil videre dele ledelsen af AU Økonomi og Planlægning imellem sig.