Artskontoplan

Artskontoplanen

...og konteringsinstruks

Konteringsinstruks

Via nedenstående links finder du konteringsinstrukserne til artskontoplanen. Der er en separat instruks for driftskonti (resultatopgørelse) med og uden lønkonti samt en instruks for balancen.

Via nedenstående link finder du den samlede konteringsinstruks i Excel. I Excel filen kan du finde oplysninger om kontotype, gruppering i det nye artskontohierarki samt om kontoen er en indtægts/omkostningskonto.

Samlet konteringsinstruks

Via nedenstående link kan du få et overblik over de løbende ændringer til artskontoplanen.

Ændringer til artskontoplanen

Proces for ændringer til artskontoplanen

Hvis du har et ønske om en ændring til artskontoplanen skal du kontakte din repræsentant i ERFA-gruppen for artskontoplanen.

  • AR/BSS: Morten Lyberth Grunnet
  • HE: Tine Jørgensen
  • ST: Louis Sønder Buchardt Nielsen
  • Regnskab: Milla Scott
  • Økonomisekretariatet: Morten Vils Sørensen/Stine Martor Østergaard

Via nedenstående link kan du læse om ERFA-gruppens rolle samt se hele processen for ændringer til artskontoplanen.

Proces for ændringer

Kontobro til den gamle artskontoplan

Via nedenstående link finder du kontobroen til den gamle artskontoplan.
Det er vigtigt, at du anvender konteringsinstruksen og ikke udelukkende anvender kontobroen, når du bruger artskontoplanen, da instruksen er ændret for flere artskonti.

Kontobro

Via nedenstående link kan du se det materiale, der blev udarbejdet i forbindelse med overgangen til den nuværende artskontoplan. Materialet gennemgår de væsentligste ændringer til den gamle artskontoplan.

Materiale til informationsmøder