Betal købsfaktura

Proces for betaling af købsfaktura

Kreditorer

Denne proces beskriver, de processer der er forbundet med betalingen af en faktura. Alle processerne foregår centralt på Regnskabskontoret. Det bemærkes at betaling af fakturaer kun foregår et sted (Regnskabskontoret) på Aarhus Universitet.

Alle fakulteter på Aarhus Universitet er omfattet af denne proces..

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

 • 1. Dannelse af betalingsforslag

  • 1. Dannelse af betalingsforslag

   Regnskabskontoret danner et udkast til en udbetalingskladde på baggrund af bogførte kreditorfakturaer. Der henvises til en eksisterende arbejdsgangsbeskrivelse ” Dannelse af betalingsforslag ”.

   NEM konto?
   Ved udlæg, som er godkendt i workflowsystemet, dannes automatisk betalingsforslag til Nemkonto. Eksisterende beskrivelse.

 • 2. Godkendelse og fremsendelse af betalingsfil

  • 2. Godkendelse og fremsendelse af betalingsfil

   Den medarbejder på regnskabskontoret som har dannet betalingsforslaget videresender Udbetalingsforslaget til godkendelse hos en anden person med de nødvendige rettigheder. Efter godkendelsen godkender den person som har udarbejdet betalingsforslaget og betalingsfilen sendes til banken. Der henvises til en eksisterende arbejdsgangsbeskrivelse ” Godkendelse og forsendelse af betalingsfil ”.

 • 3. Bogføring af betaling

  • 3. Bogføring af betaling

   Efter at betalingsfilen er afsendt, går en medarbejder på regnskabskontoret ind på bankens system og gennemgår kvitteringsfilen. Med hensyn til yderligere information henvises der til en eksisterende arbejdsgangsbeskrivelse ” Bogføring af betalingsfil ”.

Har du spørgsmål...

....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: