Kreditoroprettelse

Proces for kreditoroprettelse

Kreditorer

Processen beskriver de aktiviteter der er forbundet med oprettelsen af en ny kreditor. Proces "Modtagelse af købsfakturaer" danner input til denne proces.

Processen er gældende for alle fakulteter på Aarhus Universitet.

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

 • 1. Faktura sendes til Regnskabskontoret

  • 1. Faktura sendes til Regnskabskontoret

   Fakturamanageren indskanner fakturaer fra ikke eksisterende kreditorer og sender dem via e-mail til Regnskabskontoret på følgende adresse opretkreditor@au.dk.

 • 2. Tømmer postboks

  • 2. Tømmer postboks

   På regnskabskontoret tømmes ”Postboksen”. Anmodning om oprettelser, som modtages inden kl. 14:00, bliver behandlet samme dag, og er dermed synlige i workflowsystemet næste dag.

 • 3. Kontroller om kreditor eksisterer i forvejen

  • 3. Kontroller om kreditor eksisterer i forvejen

   En medarbejder på regnskabskontoret kontroller via CVR nummeret i Navision Stat om kreditoren findes i forvejen. Hvis kreditor eksisterer sendes der besked til den anmodende enhed om at kreditor eksisterer, samt besked om at anvende det fundne kreditor nummer.

 • 4. Opret kreditor og kontroller stamdata

  • 4. Opret kreditor og kontroller stamdata

   Hvis kreditor ikke eksisterer oprettes kreditoren ud fra de medsendte stamdata (kopi af faktura). Det kontrolleres om de til oprettelsen nødvendige stamdata er tilstedet.

   Danske kreditorer
   Da workflowsystemet kun indeholder danske kreditorer er den videre behandling afhængig af om der er tale om danske kreditorer eller ej.

  • JA => At der er tale om danske kreditorer. Der forsættes i aktivitet 5. ”Overførsel fra NS til workflow”.

  • NEJ => At der ikke er tale om en dansk kreditor. Der afsluttes.

 • 5. Overførsel fra NS til workflow

  • 5. Overførsel fra NS til workflow

   Nyoprettede/ændrede danske debitorer opdateres i Navision stat. Der vil så på et senere tidspunkt ske en opdatering af danske kreditorer fra Navision Stat til workflowsystemet.

Har du spørgsmål...

....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: