Modtagelse af købsfaktura

Proces for modtagelse af købsfaktura

Kreditorer

Denne proces beskriver de aktiviteter, der er forbundet med modtagelsen af en købsfaktura. Det bemærkes at aktiviteterne foregår i et workflowsystem (modtagelse, godkendelse og kontering) og i Navision Stat (bogføring).

Der skelnes mellem danske og ikke danske kreditorer, idet danske kreditorer skal fremsende fakturaen elektronisk.

Proceduren er gældende for alle fakulteter på Aarhus universitet, som anvender workflowsystemet.

Har du spørgsmål...

....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: