Rebudgettering af tidsallokering

Processen beskriver, hvilke aktiviteter der gennemføres på AU i forbindelse med omallokering af de budgetterede timefordelinger i Navisions sagsmodul, når der konstateres ændrede forudsætninger eller andre ændringer, som påvirker budgettet fremadrettet. Eksempler på ændringer er ændring af start- eller slutdato, tilføjelse af nye projektaktiviteter, formindsket omfang af projektaktiviteter mv.

Processen er gældende for alle hovedområder og for projekter på alle delregnskaber.

Printvenlig version

Behov for rebudgettering af de allokerede lønomkostninger?
I den løbende dialog med projektledere og institutledere vurderes behovet for eventuelle ændringer til den budgetterede lønfordeling på projekter:

  • JA: Projektøkonom/forretningscontroller konstaterer ændrede forudsætninger for den inddaterede tidsallokering, hvorfor der skal ske omallokering. Der fortsættes i aktivitet 1: ”Foretage rebudgettering af allokerede lønomkostninger”.
  • NEJ: Projektøkonom/forretningscontroller konstaterer uændrede forudsætninger for den inddaterede tidsallokering, hvorfor der ikke skal ske omallokering. Processen er derfor ikke relevant.

1. Foretage rebudgettering af allokerede lønomkostninger
I de tilfælde hvor projektporteføljen ændrer sig for en ressource, eller hvor der sker ændringer på ressourcen, som påvirker projektporteføljen fremadrettet, foretager projektøkonom/forretningscontroller ændring af den inddaterede allokering. Omallokering foretages ved at redigere de relevante planlægningslinjer. Planlægningslinjer der er brugt til bogføring kan ikke redigeres. Den løbende erfaringsopbygning anvendes i den fremadrettede budgettering og controlling.