Indtægtsdækket virksomhed (IV)

Hjemmel til at udføre IV er opnået på bevillingsloven (Finansloven). IV budgetteres adskilt, dvs. på særskilt underkonto på finansloven i henhold til afsnit 2.6.8.1 i Finansministeriets Budgetvejledning.

Som offentlig finansieret institution er AU underlagt kravet om, at universitetet ikke må drive unfair priskonkurrence. Prisfastsættelsen skal ske således, at der ikke sker konkurrenceforvridning overfor private eller offentlige konkurrenter, og således at alle såvel direkte som indirekte omkostninger dækkes.

Hvis et projekt primært ikke er forskning, men er en naturlig udløber af AU’s aktiviteter med forretningsmæssig interesse, så er det kommerciel indtægtsdækket virksomhed.

Hvornår er det et IV-projekt?

Følgende betingelser skal være opfyldt for at der er tale om et IV-projekt:

  • Der må ikke for kredsen af aftagere bestå en pligt til at aftage de pågældende varer eller tjenesteydelser.
  • Institutionen skal kunne adskille den produktion af varer eller tjenesteydelser, der søges udført med indtægtsdækning fra institutionens øvrige opgaver.
  • De indtægtsdækkede aktivitetsområder skal være naturlige udløbere af institutionens almindelige virksomhed (skal holde sig indenfor ens naturlige fagområde).
  • Prisen på den enkelte vare eller tjenesteydelse skal fastsættes således, at der ikke sker konkurrenceforvridning overfor private eller offentlige konkurrenter, og således at de langsigtede gennemsnitsomkostninger dækkes. Den fastlagte overheadsats og priskalkulationsskema skal anvendes.

Kommerciel aktivitet?

Kommerciel eller ikke-kommerciel aktivitet?

Skal du i gang med et nyt eksternt finansieret projekt på AU, kan du her finde information, som du skal være opmærksom på i ansøgningsfasen og kontraktudformningen. Miniguiden omkring kommerciel og ikke-kommerciel aktivitet skal sikre, at du og dit institut undgår større økonomiske overraskelser undervejs i projektet og, at AU overholder de eksterne regler på området.

Miniguide: Kommerciel eller ikke-kommerciel aktivitet

Hvorfor definere projektet?
Det er vigtigt at finde ud af, hvorvidt dit projekt er en kommerciel eller ikke-kommerciel aktivitet, da det har indflydelse på, hvilke regler der gælder i forhold til:

  • rettigheder til forskningsdata
  • erstatningskrav
  • beregning af overhead
  • mulighed for medfinansiering
  • momsforpligtelse

Hvordan defineres projektet?
Projektet defineres som enten kommerciel aktivitet eller ikke-kommerciel aktivitet ud fra ansøgningens og kontraktens oplysninger om projektets art, rettigheder og økonomi. I Miniguiden kan du orientere dig nærmere omkring de specifikke parametre for opdelingen, og du kan derudover finde klassiske eksempler på hhv. kommerciel og ikke-kommerciel aktivitet.