Proces for rykkerhåndtering

INTSTUD debitorer

Denne proces viser de aktiviteter, der er forbundet med at udsende en rykker til INTSTUD debitorer.

Processen gælder for alle fakulteter og foregår i Regnskab.

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

 • Debitorpost forfalden

  • Debitorpost forfalden

   Rykkerbehandlingen foregår centralt i Regnskab. Regnskab kontrollerer den 1. i hver måned, om der er poster, der ikke er betalt på forfaldstidspunktet.

 • Udarbejder forslag til rykkerliste

  • Udarbejder forslag til rykkerliste

   Regnskab udarbejder forslag til en rykkerliste.

 • Udsteder rykkere

  • Udsteder rykkere

   Regnskab udsteder rykkere til de relevante debitorer med en forfalden saldo. Der udstedes kun en rykker pr. kunde.

 • Sender rykkere

  • Sender rykkere

   Regnskab sender rykkerne videre til den pågældende sagsbehandler i Studieadministrationen, som er angivet på fakturaen.

 • Der træffes en beslutning om det udestående beløb skal betales

Har du spørgsmål...


....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: