Proces for rykkerhåndtering

Samarbejdsaftaler

Denne proces viser de aktiviteter, der er forbundet med at rykke debitorer på samarbejdsaftaler (eksterne midler).

Processen gælder for alle fakulteter. Processen foregår centralt i Regnskab.

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

 • Debitorpost forfalden

  • Debitorpost forfalden

   Rykkerbehandlingen foregår i Regnskab. Regnskab kontrollerer en gang månedligt, om der er poster, der ikke er betalt på forfaldstidspunktet.

 • Udarbejder forslag til rykkerliste

  • Udarbejder forslag til rykkerliste

   Regnskab udarbejder forslag til en rykkerliste på baggrund af en aldersfordelt liste.

 • Telefonisk rykker

  • Telefonisk rykker

   Regnskab ringer den relevante debitor op og rykker for det forfaldne beløb.

   Det forekommer også, at debitoren rykkes via en e-mail.

   OBS Der udsendes ikke skriftlige rykkere på bevillingskunder.

 • Telefonisk kontakt til forretningscontroller/projektøkonom

  • Telefonisk kontakt til forretningscontroller/projektøkonom

   Hvis debitor ikke mener, at de skal betale, retter regnskabsmedarbejderen henvendelse til den pågældende forretningscontroller/projektøkonom, som herefter selv kontakter debitoren.

 • Er årsagen til den manglende indbetaling en reklamation?

  • Er årsagen til den manglende indbetaling en reklamation?

   Hvis årsagen skyldes en reklamation videregives sagen til den forretningscontroller/projektøkonom, som er ansvarlig for projektet. Forretningscontroller/projektøkonom tager kontakt til debitoren for at behandle reklamationen.

   Hvis årsagen ikke skyldes en reklamation, fortsæt til "Kontakt med bevillingsdebitor".

 • Kontakt til bevillingsdebitor

  • Kontakt til bevillingsdebitor

   Bevillingsdebitor kontaktes af forretningscontroller/projektøkonom for at udrede sagen.

Har du spørgsmål...


....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: