Lunch & Learn 2020 - fællesarrangement i Økonomi og Bygninger

12.02.2020 | Niels Jørgen Rasmusen

Kære alle

I Økonomi og Bygninger vil vi gerne lære hinanden bedre at kende – herunder andres arbejdsområder.

Derfor gentages fællesarrangementet – Lunch & Learn - mandag den 9. marts kl. 11.30-12.30.

Det er et arrangement, hvor medarbejdere holder oplæg for deres kolleager om et eller flere emner inden for deres arbejdsområde. Efter oplægget indtages frokosten, mens man kan stille spørgsmål til/eller drøfte emnet. Denne dag bestilles der sandwich til alle deltagere i arrangementerne. Du kan deltage i ét af de 8 nedenstående emner.

Emner:

  1. Hvor kommer pengene fra – delelementer?
  2. Økonomiske styringsprincipper i fællesadministrationen
  3. Hvordan bliver en indkøbsaftale til? Kombineret med Indkøbs institutbesøg
  4. Likviditetsstyring
  5. Dataprojekt i rejser
  6. Datawarehousing
  7. Intro til PowerBI
  8. Campus 2.0 – Hvad sker der, og hvad koster det?

Det er ikke sikkert, at emnerne er direkte relateret til dit eget arbejde og arbejdsområde; det primære er, at du får lidt viden om, hvad andre medarbejdere og enheder arbejder med i Økonomi og Bygninger, mens du nyder din frokost.

Vi skal gerne have en nogenlunde jævn fordeling, at medarbejderne på de forskellige emner, og derfor sker tilmeldingen og fordelingen af medarbejdere på de forskellige emner i tæt samarbejde med din nærmeste leder.

Arrangementet finder sted i egne bygninger, og lokalerne for de enkelte emner udmeldes senest onsdag den 4. marts 2020.

Venlig hilsen

Niels Jørgen Rasmussen
Vicedirektør

Arrangement