Mulighed for tilskud til kompetenceudvikling

16.12.2019 | Lars Bo Nørgaard

Hvis du - f.eks. i forbindelse med din MUS-samtale - har aftalt kursus- eller uddannelsesaktiviteter, skal du være opmærksom på mulighed for at søge om tilskud til kompetenceudvikling i den nye statslige kompetencefond.

Der kan som udgangspunkt søges støtte til:

  • Uddannelses- og kursusgebyr – dvs. udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter
  • Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten
  • Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som AU normalt vil tillade

Der er dog krav om, at AU også skal betale en del af udgifterne.

Du kan læse mere om mulighederne for tilskud her, hvor du også finder ansøgningsskemaet.

Du opfordres til at tale med din leder, inden du sender skemaet afsted, da leder modtager skemaet til godkendelse inden kompetencefonden behandler din ansøgning.

Uddannelse