APV i AU Uddannelse

APV-handleplaner

Samlet APV i 2019

I 2019 er den fysiske og psykiske arbejdspladsvurdering (APV) slået sammen. Der er udsendt et samlet spørgeskema til alle medarbejdere med henblik på besvarelse. Sidste frist for deltagelse er d. 13. marts 2019.
Læs mere om APV på AU

LSU og LAMU har d. 27. februar 2019 vedtaget procesplaner for det videre arbejde med både den fysiske og psykiske APV.
Læs mere om procesplanerne:
Procesplan for psykisk APV i AU Uddannelse
Procesplan for fysisk APV i AU Uddannelse

Fysisk APV 2016

I efteråret 2015 deltog AU Uddannelses medarbejdere i den fysiske APV. Efterfølgende har LAMU i dialog med funktionscheferne udarbejdet handleplaner for de fremkomne problemstillinger. Du finder handleplanerne for RSC her og for det øvrige AU Uddannelse her.

Hvis du har spørgsmål til handleplanerne eller processen, er du velkommen til at kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller sekretæren for LAMU.

Hvis der opstår nye problemer med dit fysiske arbejdsmiljø, opfordres du til at tage kontakt til din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant, så du ikke skal vente helt til næste fysiske APV med at få hjælp til løsning af problemet.

Psykisk APV 2016

I foråret 2016 deltog AU Uddannelses medarbejdere i den psykisk APV. Resultaterne af denne blev offentliggjort i maj 2016, og du kan læse mere om dette på HR’s hjemmeside om psykisk APV: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/psykisk-apv-20152016/ 

I AU Uddannelse har der været afholdt dialogmøder i alle afsnit om de fremkomne resultater, og der er på den baggrund udformet handleplaner for hvert afsnit. Desuden har LSU/LAMU lavet en fælles handleplan for hele AU Uddannelse. Du finder handleplanerne her:

 

 

Af resultaterne i APV’en fremgår det, at nogle få medarbejdere føler sig udsat for mobning og anden chikane. Da undersøgelsen er anonym ved hverken ledelsen, LSU eller LAMU, hvem det drejer sig om. De berørte medarbejdere opfordres til at tage kontakt med deres leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, så der hurtigst muligt kan gives hjælp til at få stoppet chikanen.

Hvis du har spørgsmål til processen omkring den psykiske APV er du velkommen til at henvende dig til din leder, LSU, LAMU eller sekretæren for LSU og LAMU.

1432202 / i40