APV i AU Uddannelse

APV-undersøgelsen

I 2019 er den fysiske og psykiske arbejdspladsvurdering (APV) slået sammen. Der har været udsendt et samlet spørgeskema til alle medarbejdere med henblik på besvarelse senest d. 13. marts 2019.
Læs mere om APV på AU

Proces for arbejdet med resultaterne

LSU og LAMU vedtog d. 27. februar 2019 procesplaner for det videre arbejde med både den fysiske og psykiske APV.
Læs mere om procesplanerne:
Procesplan for psykisk APV i AU Uddannelse
Procesplan for fysisk APV i AU Uddannelse

APV-handleplaner

I AU Uddannelse har der været afholdt dialogmøder i alle afsnit om de fremkomne resultater, og der er på den baggrund udformet handleplaner for hvert afsnit. Desuden har LAMU lavet tværgående handleplaner for en række problemstillinger relateret til det fysiske arbejdsmiljø. Du finder handleplanerne her:

Særligt vedr. mobning og anden chikane

Af resultaterne i APV’en fremgår det, at nogle få medarbejdere føler sig udsat for mobning og anden chikane. Da undersøgelsen er anonym ved hverken ledelsen, LSU eller LAMU, hvem det drejer sig om. De berørte medarbejdere opfordres til at tage kontakt med deres leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, så der hurtigst muligt kan gives hjælp til at få stoppet chikanen.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til processen omkring APV er du velkommen til at henvende dig til din leder, LSU, LAMU eller sekretæren for LSU og LAMU.