Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. AU Uddannelse - Medarbejderportal Kompetenceudvikling i AU Uddannelse

Kompetenceudvikling i AU Uddannelse 

Hurtigt overblik over tilbud og kurser, der forbedrer dine kompetencer 

Hvad er kompetenceudvikling i AU Uddannelse?

Kompetenceudvikling i AU Uddannelse har til formål at udvikle dig som medarbejder, så du opnår en god progression i løbet af din karriere. AU har i sin personalepolitik et overordnet ønske om:

  • at kompetenceudviklingen understøtter universitetets strategi
  • at kompetenceudviklingen styrker den enkelte medarbejders udvikling
  • at kompetenceudviklingen skal sikre medarbejderen gode jobmuligheder både på og udenfor universitetet

Læs mere om kompetenceudvikling i AU Uddannelse her

Nyt vedr. Kompetencefonden

Kompetencefonden er nedlagt som følge af OK18 og erstattes af "Den statslige kompetencefond".

Medarbejdere på Aarhus Universitet skal fremover søge midler til individuel kompetenceudvikling hos "Den statslige kompetencefond". Hjemmesiden vil blive opdateret, når vi ved mere.

Læs hele artiklen her

Få indblik i en kollegas arbejde

FØL-ordning

Staff Exchange

Jobrotation

Søg midler til kompetenceudvikling

Midler til kompetenceudvikling kan søges hos AU's kompetencefond og hos statens kompetenceudviklingspuljer

Kompetencefonden er nedlagt som følge af OK18 og erstattes af "Den statslige kompetencefond".

Medarbejdere på Aarhus Universitet skal fremover søge midler til individuel kompetenceudvikling hos "Den statslige kompetencefond". Hjemmesiden vil blive opdateret, når vi ved mere.

Læs hele artiklen her

Vigtige datoer

AU's egen kompetencefond: Søg medio oktober til medio december

Statens kompetencefond: 4 årlige deadlines

MUS-samtaler: Afholdes i efteråret

1429089 / i40