Book mødelokale og videolink i Fredrikshus

Mødelokaler

I Frederikshus har vi fire mødelokaler i parterre. De kan benyttes af alle medarbejdere ved AU, men skal bookes før brug. I parterre findes også toiletter og et lille køkken, hvor man er velkommen til at brygge the og kaffe til mødebrug. Man bedes venligst rydde lokalerne efter brug, så de er klar til de næste.

Herunder er en lidt mere uddybet beskrivelse af lokalerne:

  • 1445-017/023 (tidligere 1445-019):
    Lokalet har plads til 26 mødedeltagere – men der kan om nødvendigt klemmes lidt flere ind. Der forefindes whiteboard og projektor i lokalet. Desuden er lokalet udstyret med stationært videolink (videolinknr 1445019), der kan anvendes sammen med powerpoint-fremvisning.
  • 1445-025:
    Lokalet har plads til 12 mødedeltagere. Der forefindes whiteboard og projektor i lokalet. Desuden er der stik til mobilt videolink.
  • 1445-031:
    Lokalet har plads til 12 mødedeltagere. Der forefindes whiteboard og projektor i lokalet. Desuden er der stik til mobilt videolink.

 De to ”Mellemrum” på 2. og 3. sal af Fredrikshus skal så vidt muligt være tilgængelige for bygningens medarbejdere som frokost- og kaffestue, og bør derfor kun rent undtagelsesvis bookes til møder. Hvis Mellemrummene bookes, bør man være indstillet på, at bygningens medarbejdere fortsat benytter køleskab, kaffemaskine o.l..

Mobil storskærm

AU Uddannelse har en mobil storskærm, som man kan tilslutte sin bærbare til, hvis man har brug for at sidde flere ved en skærm og ikke har et mødelokale. Den mobile storskærm står i lokale 1445-229 (Hos Alexander), hvor den kan hentes efter behov. Skærmen kan bookes via outlook, som var den et mødelokale. Dens kalendernavn er ”Mobil storskærm, AU Uddannelse, 1445-229”.