Fredrikshus

Førstehjælpsudstyr

Er uheldet ude kan du finde hjertestarter, førstehjælpskasser, brandtæpper og ispose følgende steder:

I Vejledningscentret (1.sal/1448) er der en hjertestarter placeret, samt to førstehjælpskasser.

I lokale 122 i bygning 1445 er der to førstehjælpskasser og et brandtæppe.

I lokale 316 i bygning 1445 er der en førstehjælpskasse, øjenskyl samt et brandtæppe.

I lokale 240 i bygning 1445 er der en ispose i fryseren (benyttes 20 min hver time)

Døre og alarmer

Låsning af døre: De fleste ydre døre i Fredrikshus er låste, og kan åbnes med nøglekort og tilhørende kode eller den kode, der er udsendt pr. mail. Svingdøren i Vejledningscentret er åben i centrets åbningstid, kl. 9 til 14, ligesom indgang B er åben 7.45 - 16.15. Gæster til huset kan henvises til disse døre.

Alarmer på døre og vinduer:

Bygning 1445, 0. og 1. sal: Der er ikke alarm på i tidsrummet 4.45-20.15

Bygning 1448, 0. sal: Der er ikke alarm på i tidsrummet 4.45-20.15

Bygning 1448, 1. sal: Der er ikke alarm på i tidsrummet 5.30-20.15

Hvis alarmen går, skal du ikke ringe til vagtselskabet, da de er forpligtede til at komme uanset hvad. Vi har således heller ikke et kodeord, der skal oplyses til vagtselskabet. Hvis du ved, at alarmen er gået, fordi du selv er kommet til at aktivere den, vil det selvfølgelig være en hjælp for vagten at få den oplysning, når denne ankommer. Vagten har dog stadig pligt til at undersøge hele huset for en sikkerhedsskyld.

Alarm i Vejledningscentret: Alarmen lyder på gangen i byg. 1448 1. sal, hvis den bliver udløst i Vejledningscentret. Dette betyder at man skal komme og yde assistance, og de relevante medarbejdere er bevidste om dette.

Hvis du er vidne til, at nogen forsøger at begå indbrud eller opfører sig truende eller voldeligt, skal du ringe 114 (politiet). Der skal ikke ringes til vagtselskabet.

Ved brand eller akut behov for lægehjælp ringes 112.

Hvis du vurderer, at der derudover er behov for alarmering af AU’s beredskab, så ringes til 87 15 16 17.

Hvis du vurderer, at der er behov for evakuering af bygningen, følges de guidelines, der hænger sammen med evakueringsudstyret på hver eneste gang.

Booking

Bil: Information om bookning af bil findes her; http://medarbejdere.au.dk/institutter/austudier/praktisk-nyttig-viden/book-en-bil/

Cykler: Skab i informationscenter med nøglerne og information om udlån. Cyklerne står i cykelkælderen, hvor egen cykel også kan parkeres.

Mødelokaler: Information om mødelokaler findes her: http://medarbejdere.au.dk/institutter/uddannelse/praktisk-nyttig-viden/book-moedelokale-og-videolink-i-fredrikshus/

Parkeringsregler i Universitetsparken

Fra den 28. november 2016 er der indført parkeringsregler i hele Universitetsparken. Det kræver, at du skal registrere din bil.

Registreringen sker via hjemmesiden "Digital parkering"

Det er muligt at registrere to biler, men begge biler må ikke holde parkeret på parkeringspladserne samtidig.

For yderligere informationer om parkeringsreglerne se her

Betjente

Thomas Kruse og Gunnar Sonni Ellefsen står for udlevering af nøgler, imens nøglekort og navneskilt udleveres af afsnittes sekretær.
Betjentene kan tilkaldes, hvis der er problemer i bygningen (f.eks. et toilet der løber) eller behov for mindre reparationer. Endeligt kan de hjælpe med at bestille en håndværker, hvis der er tale om større tilpasninger.

Rengøring

Skraldespande uden pose er kun til genanvendeligt papir, hvid klæbende pose er til andet affald,  og ellers bruges de store skraldespande i køkkenerne. Vi er selv ansvarlige for at få skiftet de hvide poser og tage nye, der befinder sig i de respektive køkkener. Skraldespande med papir tømmes ugentligt af rengøringspersonalet.

Husk: Papir med cpr-nummer skal til makulering.

Fotografering

Det er muligt at få taget et portrætbillede til hjemmesiden den 1. tirsdag i hver måned i tidsrummene 10-12 og 13-15 hos Kommunikation på 3. sal i Fredrikshus.

Frokost

Køleskabe: Det opleves, at vi ikke er så gode til at få ryddet op i køleskabene. Derfor bliver dette gjort med hård hånd for dig om nødvendigt.

Kopper: Personlige kopper er velkomne i Fredrikshus, men forvent ikke at du har den for dig selv, hvis ikke du holder den tæt til kroppen.

Haven

Haven bag Fredrikshus er tilgængelig for diverse udfoldelser og benyttes tit til frokost. Der arbejdes på at man kan låse sig ind via porten med sin nøgle til huset.

Hvis man planlægger et arrangement, hvor det er påkrævet, kan haven bookes i kalenderen. (1448-000 Haven ved Fredrikshus)

Fester

AU Uddannelse yder økonomisk støtte til sommerfesten og julefrokostudvalget. Udpegning af medlemmer til de tværgående festudvalg går på omgang mellem afsnittene.

Hvis man har lyst til at arrangere yderligere fester, sender man en anmodning til ledergruppen om dette (ved at sende en mail til Signe Osbahr). Når ledergruppen har godkendt arrangementet, sendes en mail til alle kollegaer i AU Uddannelse med invitation til at deltage i festudvalget.