Båndet for efter- og videreuddannelse (EVU)

Medlemmer og formål

Båndet for Efter- og videreuddannelse er etableret for at sikre erfaringsudveksling, koordinering og samarbejde vedr. efter- og videreuddannelse på tværs af administrationscentre og fællesfunktioner.

Båndets medlemmer er udpeget af lederne af efter- og videreuddannelsesområdet i de administrative centre, båndet sekretariatsbetjenes af Uddannelsesstrategisk Sekretariat. Desuden deltager specialister efter behov.

Arts: Charlotte Stovgaard

Aarhus BSS: Lene Merete Pedersen

Health: Bjørn Blidegaard

Natural Sciences & Technical Sciences: Bente Mattsson og Lotte Thiessen

AU Uddannelse: Kirsten Largren

Kommissorium for EVU-båndet

Ønsker du at komme i kontakt med EVU-båndet?

Mødeplan

24. september 2020 kl.  10:00 - 12:00, Skype

7. december 2020 kl. 13:00 - 15:00, Teams

1. marts 2021 kl. 13.00 - 15:00, lokale 1443-313

7. juni 2021 kl. 13:00 - 15:00, lokale 1443-313