Marketing

Formål med gruppen

 • Skabe vidensdeling på tværs af organisationen i forhold til universitetets marketingsaktiviteter (kampagner, analyser, medieindkøb etc.).
 • Sikre synergieffekter på området, således AU som samlet organisation får størst mulig effekt af de investerede marketingsressourcer.
 • Skabe rum for faglig sparring omkring konkrete marketingsopgaver.
 • Sikre at vi undgår ”intern konkurrence” på medieindkøb, som fordyrer AU’s samlede omkostning. Eksempelvis på indkøb af Google Adwords og online annoncering.
 • Understøtte en omkostningseffektiv anvendelse af eksterne bureauer (medie-, reklame-, grafiske- og digitale bureauer), herunder bidrage til et fælles sammenligningsgrundlag for kvalitet og pris.
 • Fungere som sparringspartner og rådgiver, når universitetet indgår større indkøbsaftaler på marketingsområdet, eksempelvis i forbindelse med valg af mediebureau.

Rammer for gruppen

Gruppen består af 1-2 personer fra hvert fakultet, 1 person fra Universitetsledelsens stab og 1-2 personer fra Events og Kommunikationsstøtte.

Gruppen mødes fire gange årligt, cirka hver 3. måned.

Indholdet på møderne varierer fra gang til gang. Eksempler på mødepunkter:

 • Drøftelse af hvad der sker overordnet på marketingsområdet på AU (større kampagner, samarbejde med bureau m.v.).
 • Vidensdeling af aktuelle marketingsaktiviteter på fakulteterne (eksempelvis i form af kampagnepræsentationer og tanker bag).
 • Sparring omkring konkrete problemstillinger.
 • Koordinering af aktiviteter, eksempelvis kampagner målrettet samme målgrupper.
 • Drøftelse af best practice. Eksempelvis omkring Facebook-annoncering, medieindkøb etc.
 • Ansvaret for mødeindkaldelse og agenda er forankret i Events og Kommunikationsstøtte under Forskning og Eksterne Relationer. 

Tovholder

Michael Munch

Marketingpartner, specialkonsulent AU Forskning og Eksterne Relationer - Events og Kommunikationsstøtte

Øvrige medlemmer

Gitte Grand Bang

Marketingpartner Administrationscenter Aarhus BSS - Aarhus BSS Kommunikation og Eksterne Relationer

Jesper Bruun

Kommunikationspartner Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Kommunikation

Gitte Bindzus Foldager

Marketingkoordinator AU Uddannelse - International Uddannelse

Christina Sanne Gøttsche

Student Recruitment Coordinator Institut for Datalogi

Kim Harel

Chefkonsulent Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Kommunikation

Carsten Henriksen

Chefkonsulent Administrationscenter Arts - Kommunikation, AR, Emdrup

Mikkel Holt

Marketing Partner AU Forskning og Eksterne Relationer - Events og Kommunikationsstøtte

Camilla Ransborg Kirkegaard

Kommunikationspartner Administrationscenter Aarhus BSS - Aarhus BSS Kommunikation og Eksterne Relationer

Lonni Klitgaard

Kommunikationsansvarlig Erhverv og Innovation - Erhvervsstab

Vibe Abildtrup Middelboe

Kommunikationsrådgiver Administrationscenter Arts - Kommunikation, AR, Emdrup

Nadja Kallerup Pedersen

Marketingpartner Administrationscenter Aarhus BSS - Aarhus BSS Kommunikation og Eksterne Relationer

Sofia Rasmussen

Center Manager Institut for Datalogi

Heidi Søndergaard

Kommunikationspartner Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Kommunikation