• AUtoCampus

 • Universitetets informationsvogn

Hvad er AUtoCampus


AUtoCampus er Aarhus Universitets informationsvogn, som blev bygget tilbage i efteråret 2016.

AUtoCampus kan lånes til en-dagsarrangementer, der foregår i AU-regi. Se mere herunder om, hvordan du kan booke den, priser, lånebetingelser og meget mere. 

Retningslinjer og praktiske informationer

Lån og anvendelse

Låner
AUtoCampus kan lånes af ansatte på Aarhus Universitet.
Events og Kommunikationsstøtte yder ikke teknisk hjælp eller service til betjening af infoskærm (der ligger en guide i vognen til infoskærmen) i AUtoCampus.
Låner er selv ansvarlig for indgåelse af aftaler med den lokale Bygningsservice/ansvarlige vedr. strøm og placering af vogn.

Anvendelsesformål
Kun tjenstlig anvendelse er tilladt, dvs. at AUtoCampus ikke må anvendes til private formål.
AUtoCampus kan f.eks. bruges som en gimmick, der skaber ekstra opmærksomhed om en event eller et budskab. Bemanding af vogn står du selv for.

Bemærk:
Det er ikke tilladt at spise eller tilberede mad i AutoCampus. Påtænker du at uddele drikke- og/eller præfabrikerede madvarer fra AUtoCampus, tjek da lige med fødevarestyrelsen mht. hygiejne samt informér evt. de nærliggende kantiner (hvis det skal foregå på AU grund).

Lånebetingelser

Lånebetingelser

AUtoCampus kan lånes opstillet på en navngiven adresse én dag af gangen. AUtoCampus leveres om morgenen og afhentes igen om aftenen, på et aftalt tidspunkt jf. forudgående aftale med fragtfirma.

Låner afholder udgiften til fragten fra havn til lokation og retur, samt let rengøring af vogn indvendig og udvendig efter brug. Rengøring afregnes i påbegyndte timer og vil normalt beløbe sig til 1-2 timer. Låner kan ikke selv stå for transport og rengøring, men afleverer selvfølgelig AUtoCampus opryddet og tømt for affald. Kontakt evt. Events og Kommunikationsstøtte på autocampus@au.dk for et estimat på udgiften til transport og rengøring, inden du booker AUtoCampus.

Undtagelsesvist kan vognen benyttes samme sted over flere hverdage (max. mandag-fredag). Vognen aflåses ved levering med trailerlås på træk, og låner er herefter ansvarlig for opsyn og døraflåsning i hele låneperioden. Ved anvendelse over flere dage hæfter låner tilsvarende for eventuelle omkostninger opstået ved f.eks. hærværk, indbrud eller lign. Hvis AUtoCampus udlånes over flere dage, må der påregnes ekstra tid til udvendig rengøring.

Bemærk
Du er, som låner, ansvarlig for AUtoCampus i hele låneperioden. Det vil sige at det hovedområde, institut eller forskningsmiljø, der står for lånet hæfter for omkostninger, der eventuelt måtte opstå i dette tidsrum. Det være sig både udvendigt og indvendigt. Læs mere om forsikring.  

Transportudgifter, rengøring og eventuelle afgifter (p-bøder)

Transportudgifter 
Der er indgået en transportaftale med TinyOffice, som har bygget vognen. De står ligeledes for opstilling og nedtagning af vognen på den aftalte placering.
Satserne er 2.000 kr. pr. tur under 75 km og 3.000 kr. pr. tur over 75 km.
Skal vognen opstilles i Aarhus, koster transport, opstilling og nedtagning dermed 4.000 kr. i alt.
Skal vognen opstilles i fx Herning, koster transport, opstilling og nedtagning 6.000 kr. i alt.

Rengøring 
Der er indgået en rengøringsaftale med Kongsvang Cleaning & Facility A/S, som sørger for indvendig og udvendig rengøring af AUtoCampus efter brug. Tilvalg af rengøring er obligatorisk ved booking af vognen.
Rengøring er fastsat til en fast pris på 697 kr. (gældende til og med 31. december 2023)

Eventuelle afgifter (p-bøder)
Får du en parkeringsbøde pga. ulovlig parkering af AUtoCampus, hæfter du selv for denne.

Alle priser er ex. moms.

Placering af AUtoCampus

Placering af AUtoCampus

Når du booker AUtoCampus, skal du beskrive hvordan vognen skal placeres på den angivne adresse, nærmere præcist hvor man skal kunne åbne frontlugerne ud til. Vognen kan ikke flyttes rundt, når den først er placeret af transportør. Læs mere under Reservering, transport og opstilling.

Bemærk:
AUtoCampus fylder lidt i landskabet og det kræver plads og ekstra medhjælp på placeringsstedet for at få den manøvreret på plads. Hav dette i tankerne, når du vælger placeringssted. Det er et krav, at låner eller en repræsentant for denne selv er til stede når fragtmanden leverer vognen. Vurderer fragtmanden at der ikke er plads nok ved levering, vil han tage AUtoCampus med igen og du pålægges fuld låneudgift. Læs mere under Lånebetingelser.

Strøm

Strøm

AUtoCampus skal være sluttet til strøm. Du er som låner ansvarlig for at indgå aftaler med den lokale Bygningsservice/ansvarlige vedr. strøm og placering af vogn i god tid inden opstilling.

Vognen har et strømkabel på ca. 15 m., alm. 220 watt, 3 pol stik /CE-stik. Vær opmærksom på dette, når du vælger placering. Og angiv i din reservering, hvor strømmen skal trækkes fra.

Reservering, transport og opstilling

Reservering
AUtoCampus bookes i outlook på denne måde:

 • Åben din Oulook-kalender

 • Klik på "Ny aftale"

 • Indsæt den ønskede dato. AUtoCampus kan som udgangspunkt kun lånes en dag af gangen, og skal ud og hjem samme dag.

 • Tryk på ”Inviter deltagere” og dernæst ”Til”, hvorefter den globale adresseliste åbnes

 • I søgefeltet tastes "AUtoCampus"

 • Tryk ”OK” (AUtoCampus står nu i linjen ”Til”)

 • I kommentarfeltet skrives...

  • Reservering - i kommentarfeltet skrives:

  • Hvad AUtoCampus skal bruges til

  • Adressen hvor AUtoCampus skal fragtes til

  • Præcis hvordan AUtoCampus skal vende på den angivne adresse, så frontlugerne kan åbnes op fx ind mod torvet/ud mod gaden/med front mod XXX. Vedhæft evt. et billede af et kort med markering, der viser placering på adresse

  • Hvor strømmen skal trækkes fra. Bemærk: Strømkabel på 15 meter.

  • Projekt- og aktivitetsnummer så faktura for rengøring kan betales
    

 • Tryk send. OBS: Når du trykker "Send", får du denne fane: "Vil du sende mødeindkaldelsen uden placering?" og mulighed for at klikke "Send ikke" eller "Send alligevel". Vælg "Send alligevel", da placeringen angives i selve reservationen.

 • Afvent mail med ordlyden ”Accepteret”.

 • Bookingvarsel: AUtoCampus skal bookes senest 14 dage før ønsket brug.


Transport og opstilling

Når du har fået bekræftet din booking af AUtoCampus, vil du modtage endnu en mail med kontaktoplysninger på kontaktperson ved fragtfirma, så du kan aftale detaljer for transport, opstilling, strømforsyning m.m.

Nøgle og manualer

Nøgle
Nøglen afhentes efter forudgående aftale hos Events og Kommunikationsstøtte, Trøjborgvej 82-84, bygning 1910, lokale 328, senest dagen før brugsdato. I forbindelse med din booking kan det præcise tidspunkt aftales.

Reservationen bortfalder, hvis ikke nøglen er afhentet på det aftalte tidspunkt - og du pålægges et gebyr på 50% af den aftalte låneudgift.

Manualer
Værd at vide om AUtoCampus, når du står og skal bruge den – herunder info om nøgler, belysning, opvarmning, frontluger, strømpanel, skamler og skærm - AUtoCampus manual.

Forsikring

Forsikring
I forbindelse med skader eller lignende på AUtoCampus, er Aarhus Universitet omfattet af statens selvforsikring. Det vil sige at udgiften for skaden pålægger det hovedområde, institut eller forskningsmiljø, der har haft ansvar for vognen i det tidsrum skaden er sket. Læs mere om selvforsikring. 

Mål og indhold

 • 5,5 m lang (inklusiv træk)
 • 2,3 m bred
 • 3,9 m høj
 • Venderadius ca. 14 m
 • A-skilt - str. 70x100 cm
 • En lille trin/dørskammel
 • Interaktiv skærm, der kan køre film eller billeder i loop via USB-stik.
 • Strømkabel på ca. 15 m, alm. 220 watt, 7 pol stik/CE stik.
 • Øvrigt udstyr medbringer låner selv

Billeder af AUtoCampus

Kontaktoplysninger og booking

Når du ønsker at booke AUtoCampus skal du booke den i din Outlook-kalender. Se mere under Reservering, transport og opstilling

Kontakt evt. Events og Kommunikationsstøtte på autocampus@au.dk for et estimat på udgiften til transport og rengøring, inden du booker AUtoCampus.