Gylden Open Access og rabataftaler på Aarhus Universitet

Som forsker på Aarhus Universitet er det muligt at udgive med rabat hos nedenstående tidsskrifter, hvis du udgiver under den gyldne vej. 

Aftale

Indhold

Bioscientifica

Som en del af licensen giver forlaget 50 % rabat på APC. Når du indsender din artikel, vil forlaget spørge, om institutionen har et abonnement.

Se evt. forlagets hjemmeside

BMJ Case Reports

AU Library har et Institutional Fellowship, der giver AU’s forskere ret til at publicere gratis i tidsskriftet. Kontakt Afdelingen for Licensforvaltning på Det Kgl. Bibliotek.

MDPI

Du kan få 15% rabat på APC ved MDPI.

Læs mere om APC betaling ved MDPI

Microbiology Society

Du får 15 % rabat på APC (Open Microbiology fee), dog 50 % på JMM Case Reports. Du skal gøre opmærksom på dit tilhørsforhold til Aarhus Universitet, når du indsender din artikel.

Se evt. forlagets hjemmeside: http://www.microbiologyresearch.org/about/open-access/pricing

PNAS

AU Library’s licensaftale på PNAS giver rabat på APC, så du betaler USD 1000 i stedet for USD 1350. Du skal gøre opmærksom på dit tilhørsforhold til Aarhus Universitet, når du indsender din artikel.

Se evt. forlagets hjemmeside

SCOAP3

SCOAP står for Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics.

Da Danmark deltager i SCOAP-programmet er følgende titler gratis at publicere i:

  • Elsevier: Nuclear Physics B og Physics Letters B
  • Hindawi: Advances in High Energy Physics
  • Institute of Physics Publishing: Chinese Physics C, Journal of Cosmology and Stroparticle Physics og New Journal of Physics
  • Jagiellonian University: Acta Physica Polonica B
  • Oxford University Press: Progress of Theoretical and Experimental Physics
  • Springer: European Physical Journal C og Journal of High Energy Physics

Se evt. SCOAP programmets hjemmeside