Kendte problemer i Pure

Senest opdateret: 24. november 2020

Emnerne på denne liste er problemer, som vi har opdaget, men ikke umiddelbart kan løses. Når løsningen på et problem er fundet og implementeret, fjernes emnet fra listen.

Kortvarige systemproblemer og planlagt nedlukning bliver annonceret på Pure hjemmesiden og AU's serviceinfo.

Forespørgselsloft på Web of Science server er nået

Ved import fra Web of Science vil man får en fejlmeddelelse, at loftet for forespørgsler på WOS server er nået. Vi ved endnu ikke hvor disse mange kald på WOS serveren kommer fra. Vi har svært ved at forestille os, at det er fysiske personer fra AU, der har lavet de mange forespørgsler. Sagen bliver undersøgt.

Google maps melder fejl på hjemmesider

Vi bruger google maps til at generere aktivitetskortet på de personlige hjemmesider. Google har ændret på deres betingelserne for brug af Google Maps. Det betyder at kortet ikke kan vises korrekt, og at nye aktiviteter bliver ikke synkroniseret ind på kortet. Det er ikke muligt at løse dette problem.

Unødvendige gentagelser af organisatoriske tilhørsforhold (backend)

På grund af en dato-synkroniseringsfejl oplever nogle brugere, at de samme stillinger gentagelses under deres organisatoriske tilhørsforhold. Se eksemplet:


Vi har ryddet op i de fejl vi har fundet. For de datoer, der har givet problemer, har vi slået sammenfaldende stillinger sammen til en sammenhængende periode under den relevante organisatoriske enhed. Skriv til pure@au.dk, hvis du ser at det samme tilhørsforhold er opdelt i flere perioder.