Kendte problemer i Pure

Senest opdateret: 18. februar 2021.

Emnerne på denne liste er problemer, som vi har opdaget, men ikke umiddelbart kan løse. Når løsningen på et problem er fundet og implementeret, fjernes emnet fra listen.

Kortvarige systemproblemer og planlagt nedlukning af Pure bliver annonceret på Pure hjemmesiden og AU's serviceinfo.

Fejl i listevisning af publikationer på hjemmeside vha. Pure plugin

Nogle webredaktører har oplevet at visning af afdelingens publikationer ved hjælp af Pure-plugin i Typo3 er hold op med at fungere. Fejlen opstod efter vi opdaterede Pure til 5.19 d. 16. december 2020.

Problemet skal løses i Typo3. For at få dit plugin til at virke igen, log ind i Typo3 og find det plugin der giver fejl. Status på fanebladet ”List of publications” går du ned under ”Publication status” og fjerner fluebenene i valgmulighederne ”Submitted” og ”Accepted”.  Det er kun Submitted og Accepted, der giver fejl. De øvrige status muligheder kan markeres uden problemer.

Fejlen er meldt til AU IT, som står for udvikling af Pure-plugins.

  • Faneblad Publikationsliste
  • Liste af publikationsstatus med tilladte markeringer

Google maps melder fejl på hjemmesider

Vi bruger google maps til at generere aktivitetskortet på de personlige hjemmesider. Google har ændret på deres betingelserne for brug af Google Maps. Det betyder at kortet ikke kan vises korrekt, og at nye aktiviteter bliver ikke synkroniseret ind på kortet. Det er ikke muligt at løse dette problem.

Unødvendige gentagelser af organisatoriske tilhørsforhold (backend)

På grund af en dato-synkroniseringsfejl oplever nogle brugere, at de samme stillinger gentagelses under deres organisatoriske tilhørsforhold. Se eksemplet:


Vi har ryddet op i de fejl vi har fundet. For de datoer, der har givet problemer, har vi slået sammenfaldende stillinger sammen til en sammenhængende periode under den relevante organisatoriske enhed. Skriv til pure@au.dk, hvis du ser at det samme tilhørsforhold er opdelt i flere perioder.