Kendte problemer i Pure

Senest opdateret: 7. maj 2020

Emnerne på denne liste er problemer, som vi har opdaget, men ikke umiddelbart kan løses. Når løsningen på et problem er fundet og implementeret, fjernes emnet fra listen.

Kortvarige systemproblemer og planlagt nedlukning bliver annonceret på Pure hjemmesiden og AU's serviceinfo.

Google maps melder fejl på hjemmesider

Vi bruger google maps til at generere aktivitetskortet på de personlige hjemmesider. Google har ændret på deres betingelserne for brug af Google Maps. Det betyder at kortet ikke kan vises korrekt, og at nye aktiviteter bliver ikke synkroniseret ind på kortet. Det er ikke muligt at løse dette problem.

Unødvendige gentagelser af organisatoriske tilhørsforhold (backend)

På grund af en dato-synkroniseringsfejl oplever nogle brugere, at de samme stillinger gentagelses under deres organisatoriske tilhørsforhold. Se eksemplet:


Vi har ryddet op i de fejl vi har fundet. For de datoer, der har givet problemer, har vi slået sammenfaldende stillinger sammen til en sammenhængende periode under den relevante organisatoriske enhed. Skriv til pure@au.dk, hvis du ser at det samme tilhørsforhold er opdelt i flere perioder.