Kendte problemer i Pure

Senest opdateret: 1. oktober 2021.

Emnerne på denne liste er problemer, som vi har opdaget, men ikke umiddelbart kan løse. Når løsningen på et problem er fundet og implementeret, fjernes emnet fra listen.

Kortvarige systemproblemer og planlagt nedlukning af Pure bliver annonceret på Pure hjemmesiden og AU's serviceinfo.

Personlige hjemmesider i Google søgeresultater

Der er personlige AU hjemmesider, som ikke dukker op i søgeresultaterne, når man søger efter en forsker (evt. inkl. AU) på google. Den ene årsag kan være, at hjemmesiden er ret ny og den er endnu ikke kommet med i googles indeksering.

Den anden årsag kender vi ikke. Vi kan blot konstatere, at der er personlige hjemmesider, der har eksisteret i længere tid, som stadig ikke dukker op i googles søgeresultat. Vi har undersøgt de hjemmesider, som falder igennem googles ellers fintmaskede net uden at finde et mønster, der kan forklare fænomenet. Uden at vide hvad problemet er, kan vi ikke løse det. Det drejer sig om hjemmesider fra både før og efter den sidste opdatering af Pure. Vores bedste gæt er derfor, at google har foretaget nogle ændringer, som gør at visse sider ikke indekseres.

Vi er også blevet gjort opmærksomme på, at Google søgeresultater kan indeholde links til CV-faneblade på den personlige hjemmeside. Klikker man på linket vises siden uden CV-indholdet. Dette problem skyldes at Google afkorter URL'et, hvilket er uden for vores kontrol.

Skriv til os på pure@au.dk hvis du støder på disse problemer. Jo større datagrundlag vi har, jo større mulighed har vi for at finde frem til kerneårsagen.

Unødvendige gentagelser af organisatoriske tilhørsforhold (backend)

På grund af en dato-synkroniseringsfejl oplever nogle brugere, at de samme stillinger gentagelses under deres organisatoriske tilhørsforhold. Se eksemplet:


Vi har ryddet op i de fejl vi har fundet. For de datoer, der har givet problemer, har vi slået sammenfaldende stillinger sammen til en sammenhængende periode under den relevante organisatoriske enhed. Skriv til pure@au.dk, hvis du ser at det samme tilhørsforhold er opdelt i flere perioder.