Pure kontaktpersoner

Er du forsker eller administrativ person (TAP'er), kan du kontakte en af de lokale Pure kontakt personer ved dit institut og få teknisk og faglig support.

Den lokale Pure kontaktperson kan i langt de fleste tilfælde hjælpe dig med grundlæggende spørgsmål vedrørende korrekt registrering af indhold i Pure, og hvordan du får vist dine data på din personlige hjemmeside.

Find en lokal Pure kontaktperson

Arts

Centre for Teaching Development and Digital Media

School of Culture and Society

Danish School of Education (DPU)

School of Communication and Culture

  • Digital Design, Information Studies, Media Studies, Journalism, English, Linguistics, Cognitive Science, Semiotics, German and Romance Languages: Mette Colding
  • Dramaturgy, Musicology, Art History, Aesthetics and Culture, Museology, Comparative Literature, Rhetoric, Scandinavian Studies and Experience Economy, French: Jette Bohn

Business and Social Sciences

Centre for Teaching and Learning (CUL)

Dean's office

Department of Business Development and Technology

Department of Political Science

Department of Management

Department of Economy

Interdisciplinary Center for Organizational Architecture (ICOA)

Department of Law

Department of Psychology and Behavioural Sciences

Health

Department of Biomedicine

Department of Public Health

Department of Clinical Medicine

Department of Dentistry and Oral Health

Department of Forensic Medicine

Technical Science

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Institut for Agroøkologi

Institut for Bioscience

Institut for Fødevarer

Institut for Husdyrvidenskab

Institut for Ingeniørvidenskab

  •  

 

 

Institut for Miljøvidenskab

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE)

Natural Science

Center for Bioinformatik (BiRC)

Institut for Biologi

Institut for Datalogi

Institut for Fysik og Astronomi

Institut for Geoscience

Institut for Kemi

Institut for Matematik

Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)

Steno Museet