Ansøgninger, Bevillinger og Projekter

I Pures projektmodul kan du oprette alle typer af projekter, lige fra små selvstændige projekter til store internationale samarbejder.

Projekter skal ses som en "aggregerende" indholdstype, dvs. projektet knytter de øvrige indholdstyper sammen, som publikationer, ansøgninger m.m., og viser disse samlede informationer på projektet.

Med Pure 5.12 (juli 2018) blev der tilføjet to nye indholdstyper i Pure, Ansøgninger og Bevillinger. De gør det muligt at indberette mere detaljeret finansieringsdata i forbindelse med projekter - det er ikke længere muligt at indtaste finansieringsdata direkte på projektet.

Registrering af Ansøgning

For at tilføje en ansøgning så skal du trykke på det lille plus ved siden af indholdstypen:


Vælg din ansøgningstype og undertype:


Udfyld ansøgningens titel og tilføj alle relaterede ansøgere. Som personlig bruger bliver du automatisk sat på ansøgningen med rollen PI (Project Investigator) - for at ændre den rolle skal du trykke på 'Rediger' ved siden af dit navn og vælge en ny rolle fra drop-down menuen:


Administrerende organisation udfyldes automatisk for personlige brugere, hvis du er redaktør så skal du vælge den enhed du er redaktør for.

Kollaborativ

Her kan du angive om ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med eksterne institutioner. En af de valgte institutioner skal stå som leder.

Finansiering

Tryk på 'Tilføj finansiering..." og udfyld information om finansieringskilder og eventuel opdeling imellem samarbejdspartnere:


Det er muligt at tilføje flere finansieringskilder på samme ansøgning.

Ansøgningsstatus

Her kan du angive ansøgningens nuværende status - der kan kun være én aktiv ansøgningsstatus ad gangen, så husk at ændre den.

De fem mulige statusser er: Forberedes, indsendt, godkendt, afvist og tilbagetrukket.

Hvis du ønsker at tilknytte dokumenter til din ansøgning, så er det også her filerne skal tilknyttes:

 

Synlighed

Alle ansøgninger bliver som default oprettet som 'Fortroligt'. I den gule infoboks kan du se hvem der har mulighed for at se ansøgning i Pure backend, ingen andre kan søge ansøgningen frem eller se på din profil, at der er en ansøgning:


Vi har ikke p.t. mulighed for at vise ansøgninger på AUs hjemmesider.

Registrering af Bevilling

For at tilføje en bevilling så skal du trykke på det lille plus ved siden af indholdstypen:


Vælg din bevillingstype og undertype:


Udfyld bevillingens titel og tilføj alle relaterede bevillingsholdere. Som personlig bruger bliver du automatisk sat på projektet med rollen PI (Project Investigator) - for at ændre den rolle skal du trykke på 'Rediger' ved siden af dit navn og vælge en ny rolle fra drop-down menuen:


Administrerende organisation udfyldes automatisk for personlige brugere, hvis du er redaktør så skal du vælge den enhed du er redaktør for.

Kollaborativ

Her kan du angive om bevillingen er udarbejdet i samarbejde med eksterne institutioner. En af de valgte institutioner skal stå som leder.

Finansiering

Tryk på 'Tilføj finansiering..." og udfyld information om finansieringskilder og eventuel opdeling imellem samarbejdspartnere:


Det er muligt at tilføje flere finansieringskilder på samme ansøgning.

Livscyklus

Her kan du angive projektets Forventede start- og slutdato, den faktiske start- og slutdato. På selve projektet angiver du også den faktiske start- og slutdato.

Bevillingsdato - den dag bevillingen er godkendt - er obligatorisk.

Relationer

Har du tidligere oprettet en ansøgning i Pure til bevillingen, så kan du relatere dem til hinanden. Relationen slår automatisk igennem på begge stykker indhold, så du skal ikke åbne ansøgningen igen for at relatere bevillingen.

Synlighed

Vi har ikke p.t. mulighed for at vise bevillinger på AUs hjemmesider.

Registrering af Projekt

For at tilføje et projekt så skal du trykke på det lille plus ved siden af indholdstypen:


Vælg en af de tre projekttyper:


Udfyld projektets titel og tilføj alle relaterede projektdeltagere. Som personlig bruger bliver du automatisk sat på projektet med rollen PI (Project Investigator) - for at ændre den rolle skal du trykke på 'Rediger' ved siden af dit navn og vælge en ny rolle fra drop-down menuen:


Administrerende organisation udfyldes automatisk for personlige brugere, hvis du er redaktør så skal du vælge den enhed du er redaktør for.

Kollaborativ

Her kan du angive om projektet er udarbejdet i samarbejde med eksterne institutioner. En af de valgte institutioner skal stå som leder.

Livscyklus

Her angiver du projektets faktiske start- og slutdato.

Relationer

Har du tidligere oprettet en ansøgning og/eller bevilling i Pure til projektet, så kan du relatere dem til hinanden. Relationen slår automatisk igennem på begge stykker indhold, så du skal ikke åbne ansøgningen/bevillingen igen for at relatere projektet.

Ansøgningstyper

Der er 7 ansøgningstyper i Pure:

 • Danske Forskningsråd
 • EU
 • Private fonde
 • Regionale fonde
 • Andre statslige institutioner
 • Industri
 • Andre


Under hver ansøgningstype kan du præcisere ansøgningens natur:

 • Projektudkast
 • Projektforslag
 • Supplerende bevilling

Bevillingstyper

Der er syv bevillingstyper i Pure:

 • Danske Forskningsråd
 • EU
 • Private fonde
 • Regionale fonde
 • Andre statslige institutioner
 • Industri
 • Andre


Under hver bevillingstype har du to yderligere valg:

 • Bevilling
 • Ekstra finansiering

Projekttyper

Der er tre projekttyper i Pure:

 • Forskning
 • Rådgivende projekt
 • Andet

Aspekter af aktivitet

Man kan tilføje aspekter der beskriver en ansøgning, en bevilling eller et projekts aktiviteter:

 • Afhandlingsprojekt
 • Andet
 • Forskning
 • Ikke-akademiske projekter
 • Individuel bevilling
 • Overdragelse (faglig uddannelse)
 • Overdragelse (R&D projekt)
 • Overdragelse (videnskabelig tjeneste)
 • Praktisk projekt
 • Undervisning
 • Videnskabelig begivenhed

Der kan tilføjes flere aspekter til samme ansøgning/bevilling/projekt.