CV

CV-typer

Du kan vælge imellem to CV-typer i Pure, derudover kan du uploade dit CV som pdf:

 • Offentligt CV
 • Privat CV
 • Upload CV som pdf

Offentligt og privat CV opbygges på samme måde og begge kan downloades som word eller pdf fil, men du kan ikke skifte mellem offentligt/privat når du har oprettet dit CV.
Vær opmærksom på at det kun er offentligt CV der kan blive vist på din AU hjemmeside. Når det er udgivet, kan du finde det under CV-fanebladet:


Det tidligere 'Udvalgt indhold' CV er blevet flyttet til den personlige profil, du kan læse mere om det her: Profil og hjemmeside

Offentlig/Privat CV

Opret et nyt Offentlig eller Privat CV ved at trykke på det lille '+' til højre for Curriculum Vitae. Bemærk at '+'-knappen kun er synlig når musen er over den pågældende indholdstype.


Tryk på Offentligt eller Privat CV, hvorefter du vil blive ført videre til editoren. Her vil du få vist de indholdstyper du har mulighed for at hente ind i dit CV, du kan godt tilføje/fjerne dem senere hvis du er i tvivl om hvad du vil have med.
Visse indholdstyper vises kun hvis du har oprettet bidrag i den specifikke kategori.

Indholdstyper

Der er tre overordnede indholdstyper du kan tilføje til dit Offentligt/Privat CV:

 • Personinformation
 • Lister af indhold fra Pure
 • Fritekstfelter

De forskellige valgmuligheder under 'Personinformation' og 'Lister af indhold fra Pure' henter data andre steder fra Pure og kan sættes op til enten at være dynamiske eller statiske. De er som default dynamiske, hvilket betyder CV elementet automatisk opdateres, når der bliver tilføjet/fjernet/ændret relevant data i Pure.

Fritekstfelterne generes udelukkende i CV'et, så disse skal manuelt opdateres når det er relevant.

Læs mere om de enkelte indholdstyper i boksen herunder:


Indholdstyperne i detalje

Personinformation

 • Dine personlige stamdata fra Pure - stamdata er din institutadresse, kontaktoplysninger, stillingsbetegnelse og profil-billede. Bortset fra billedet, så skal du kontakte din lokale Medarbejderstamkort superbruger for at få ændret i dine stamdata. Find din lokale superbruger her.
  Hvis du kun er interesseret i at  en ændring slår igennem på dit CV, så kan du, via rediger knappen, skifte til statisk tekst og ændre den.
 • Profilinformation - profilinformation er et fritekstfelt du kan finde under 'Rediger profil...' fra din personlige side i Pure. Teksten i feltet vises kun i CV'et. Hvis man ønsker at genbruge samme tekst i CV og på sin profil, kan det være hurtigere at kopiere+indsætte fra dette felt end ved brug af fritekstfelterne beskrevet nedenfor. Der er udvidede formateringsmuligheder i dette fritekstfelt i forhold til dem man tilføjer direkte i CV-modulet
 • Liste af kvalifikationer - hvis du har tilføjet uddannelser under feltet: "Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)" i din profil, vil de blive trukket ud her.
 • Liste med dine ansættelser - den trækker alle de AU ansættelser du har tilknyttet din Pure profil over på CV'et. Der kan dog være en problematik tilbage i tid, hvor systemet har lukket og åbnet den samme ansættelse flere gange.
  Hvis du har tilføjet eksterne ansættelser til din profil, så vil de også trækkes med ud i denne liste.

Lister af indhold fra Pure

 • Du kan hente alle typer af indhold, du har bidrag i, ind: Publikationer, aktiviteter, projekter, priser og presse/medie.
 • Du kan, via rediger knappen, opsætte filtre i forhold til de dynamiske lister, så du eksempelvis kun får tilføjet dine peer-reviewede artikler til listen med publikationer.
 • Listerne er som default sat til at være dynamiske, hvis du ændrer dem til statiske for at ændre specifikt indhold, så skal du fremover opdatere dem manuelt - og hvis du ændrer dem tilbage til dynamiske, så overskrives dine manuelle rettelser.

Fritekstfelter

 • Overskrift - giver dig mulighed for at indsætte en overskrift med større skrift.
 • Tekst - rent tekstfelt, hvor der er mulighed for at tilføje basale formateringer (fed og kursiv skrift) og specialsymboler (eksempelvis græske tegn, matematiske symboler og valutasymboler). Men der kan ikke laves punktopstilling, indrykninger o.l.. Hvis man kopier en tekst fra word ind i feltet, så vil den miste eventuelle avancerede formateringer.
 • Periodisk punktopstilling - fritekstfelt med to kolonner der typisk anvendes til ansættelser, uddannelsesforløb og andre periode-baserede lister.
  Hvis man ønsker at benytte venstre kolonnen til andet end årstal, så skal man være opmærksom på at det kan resultere i uhensigtsmæssig visning på AU hjemmesiden.

Når du har valgt dine ønskede indholdstyper, så kan du flytte dem op og ned i dit CV. ved at bruge pilene, fjerne dem med krydset eller lave indholdsændringer ved at trykke på 'Rediger'.

Vær opmærksom på at knapperne kun er synlige for det element du har musen på.

Tilføj nyt afsnit

Før musen hen til mellemrummet mellem to elementer, så får du muligheden for at vælge 'Tilføj afsnit'.

Indholdstyper der trækker data fra Pure (Stamdata, lister af indhold fra Pure o.a.) vil ikke kunne tilføjes igen, men du vil kunne tilføje yderligere fritekstfelter.

Når du tilføjer et nyt indholdselement på denne måde, så vil du med det samme blive ført ind til elementets 'rediger' funktion.

Rediger indhold

Hvis du trykker på knappen 'Rediger' ved et fritekstfelt, får du mulighed for at tilføje en oversættelse af feltets indhold.

Hvis du trykker på 'Rediger' i forhold til et element der henter data fra Pure, åbnes et nyt vindue med forskellige muligheder.
Eksempelvis kan du i 'Liste med Publikationer', vil du kunne ændre overskrift, tilføje filtre, ændre visningsformatet og gøre listen enten Dynamisk eller Statisk:

Sprog

Dit CV bliver automatisk oprettet til både din danske og engelske side. Hvis du ikke udfylder enten de engelske eller danske felter i CV'et, så vil den blot overføre teksten fra det felt du har udfyldt til begge dine hjemmesider.

Udgiv og gem

Når du er tilfreds med dit CV, skal du huske at gemme.

Hvis du har lavet et offentligt CV og ønsker at det bliver vist på din personlige AU hjemmeside, så skal du huske at markere 'Udgiv' boksen:

Upload CV som pdf

AU IT har udviklet en service der giver medarbejdere mulighed for at uploade deres CV til en AU server og linke til filen fra deres personlige hjemmeside.

Det er kun muligt at uploade .pdf filer til denne service.

Gå til cvupload.au.dk og log ind via WAYF med dit AU-ID og samme password som du bruger til Pure. Herefter kommer du til følgende skærm:


Tryk på det grå felt for at browse din computer for dit CV eller træk filen direkte fra en mappe og slip over det grå felt.

Tryk på 'Copy URL' hvorefter du får en bekræftelse om at URL'en er kopieret til udklipsholderen:


Filen og de tre valmuligheder: 'Open file', 'Copy URL' og 'Remove file' vil forsat være synlige næste gang du logger ind på cvupload.au.dk - på den måde kan du nemt hente URL'en igen.

Hvis du ønsker at opdatere dit CV, så fjern den gamle fil og upload det nye CV med præcis samme filnavn - på den måde behøver du ikke at ændre i de links du opretter i Pure.

For at linke til dit CV fra din personlige hjemmeside skal du logge ind i Pure og trykke på 'Rediger profil...':


I profileditoren under 'Udvidet information' skal du trykke på 'Tilføj profilinformation', herefter kan du vælge mellem fire typer fra en dropdown-menu:


Typerne afgør hvor på din personlige hjemmeside linket kommer til at stå.

 • Curriculum Vitae vises i 'CV' fanebladet på hjemmesiden, men kræver yderligere trin (se længere nede)
 • Yderligere information vises i sit eget faneblad, men kræver ikke yderligere trin (Overskriften på fanebladet kan ikke ændres)
 • Ekstra tekst til hjemmeside vises lige under dine stamdata på din forside
 • Profil vises på din forside under overskriften 'Profil' (overskriften kan ikke ændres)

Læs mere om placering af tekstelementer på din personlige hjemmeside.


Skriv den tekst du ønsker skal stå på din hjemmeside, markér teksten og tryk på 'Insert/edit link' knappen og indsæt den URL du fik fra cvupload.au.dk.

Husk, at gør det for både din danske og engelske side og tryk gem:


Hvis du vælger 'Curriculum Vitae' fra dropdownmenuen, så kræver det et yderligere trin før dit link bliver synligt under CV fanebladet på din personlige hjemmeside.

Opret et offentligt CV ved at trykke på det lille '+' til højre for Curriculum Vitae:


Tryk på Offentligt CV, hvorefter du vil blive ført videre til editoren. Her vil du få vist de indholdstyper du har mulighed for at hente ind i dit CV, sørg for at vælge 'Profilinformation':


Hvis listen ikke kommer frem automatisk når du åbner CV, så tryk på 'Tilføj afsnit'.
Læs mere om de yderligere indholdstyper og redigering af Offentlig CV i Pure længere oppe på denne side.


Husk at markere feltet 'Udgiv' og tryk på gem: