Kendte problemer i Pure

Senest opdateret: 04-10-2019

Eksterne personer på 'Udvalgte Aktiviteter' giver fejl på au.dk


Hvis man har tilknyttet en ekstern person på en aktivitet og samtidig har satte denne aktivitet på listen over fremhævet indhold, så vil de(n) eksterne person(er)s navn fremgå på det 'visitkort' der dannes ved søgninger på au.dk

Indtil der er en løsning på plads, er det eneste alternativ at fjerne de aktiviteter der har eksterne personer tilknyttet fra listen over fremhævet indhold.

Eksempel:

Ukorrekte gentagelser i tilhørsforhold (backend)

Pga synkroniseringsfejl oplever rigtig mange bruger at der under deres organisatoriske tilhørsforhold er mange gentagelser af de samme stillinger, eks:


Vi er ved at teste et job der rydder op i mange af disse fejl, ved at slå ens stillinger på ens enheder sammen på de datoer vi ved har givet særligt mange problemer.

Jobbet skulle være kørt i marts, men pga presserende opgaver er det blevet udskudt til juni.


Fejl i visning under Publikationer -> Forskning


Visse publikations typer, eksempelvis Net-publikation, kan ikke ses på publikationssiden, hvis man filtrerer på 'Forskning', selvom de er angivet til at være forskning i Pure.

Problemet er sendt videre til Elsevier, men vi har endnu ingen tidshorisont for en løsning.

Google maps melder fejl på hjemmesider

Google har ændret på deres betingelserne for brug af Google Maps som vi bruger til at generere aktivitetskort på de personlige hjemmesider.

Det betyder at man lige nu bliver mødt med overstående fejl og nye aktiviteter bliver ikke synkroniseret ind på kortet.

Vi har ikke p.t. en tidshorisont for løsning af problemet

På denne side lister vi problemer som vi kender til i Pure og tilknyttede systemer, som kan have indflydelse på det daglige arbejde med Pure.

Listen opdateres ugentligt, og kan altså ikke benyttes til at se aktuel driftstatus for mindre udfald og nedbrud.