Genvalidering

Genvalidering er aktiveret i en knap 6-måneders prøveperiode. Med mindre Genvalidering har uhensigtsmæssige følgevirkninger, forventer vi, at genvalidering forbliver aktiv efter prøveperioden.

Genvalidering gør, at personlige brugere og redaktører kan redigere publikationer, efter AU Pure teamet har valideret dem. Således undgås, at simple rettelser skal håndteres som supportsager.

Selv om det nu er muligt at rette fejl, opfordrer vi stadigvæk til, at man er omhyggelig med sin inddatering og får alle oplysninger med, inden man sender publikationen til validering første gang.

Vi monitorerer løbende, hvor mange publikationer, der ligger til genvalidering; men vi genvaliderer ikke publikationerne før prøveperioden udløber 1. marts 2020.

Ændringer der udløser genvalidering

Redigering af data i følgende felter sender en publikation til genvalidering:

 • Publikationens status
 • Udgivelses dato (måned, dag og år)
 • Indberetningsår
 • Titel (Bidragets titel på originalsprog)
 • Undertitel (Bidragets undertitel på originalsprog)
 • Antal sider
 • Forfatter (tilføje/fjerne)
 • Forfatters affiliering (tilknytning til organisatorisk enhed)
 • Administrerende organisation (af publikationen)
 • Forlag
 • Tidsskrift
 • Vol/bind
 • Nummer
 • ISBN (trykt) version
 • ISBN (Elektronisk) version
 • Links (DOI, andre links)
 • Hovedområde

Vejledning til brugere


Det er dig som bruger eller redaktør, der igangsætter genvalidering. Når du redigerer en publikation, der har status "Valideret" og gemmer dine ændringer ved at klikke "Gem"

skifter workflowstatus automatisk "Til genvalidering".

Publikationen vil stå "Til genvalidering" indtil Pure teamet har genvalideret oplysningerne. Genvalidering betyder, at en Pure validator godkender eller afviser de ændringer, du har lavet, og ændrer status til "Valideret", når godkendelsesprocessen er afsluttet. Langt de fleste ændring godkendes.

Du kan redigere og gemme lige så mange gange du ønsker, men du kan ikke ændre workflow status til eller fra "Til genvalidering" manuelt.

I din publikationsoversigt har publikationer til genvalidering fået et flag.

Når publikationen er genvalideret forsvinder flaget, og status er skiftet tilbage til "Valideret".

Du får IKKE meddelelse om, at din publikation er blevet genvalideret.


Bemærk

 • Genvalidering sker uden meddelelser til brugerne for at undgå at skabe unødig støj. Du får ikke derfor ikke besked, når AU Pure teamet har genvalideret din publikation.
 • Der kan være rettelser, der af gode grunde bliver afvist, også uden at du får besked. Langt de fleste rettelser bliver dog accepteret.
 • Du kan ikke se forskel på, om en publikation med status "Valideret" er valideret første gang eller om den er valideret og efterfølgende genvalideret, efter du har redigeret den.
 • Selv små rettelser, f.eks. at et bogstav ændres fra lille til stort i publikationens titel, udløser genvalidering, men det skal ikke afholde dig fra at lave rettelser.