Du er her: Pure Vejledninger og support Publikationer Genvalidering

Genvalidering

Genvalidering er aktiveret i en knap 6-måneders prøveperiode. Med mindre Genvalidering har uhensigtsmæssige følgevirkninger, forventer vi, at genvalidering forbliver aktiv efter prøveperioden.

Genvalidering gør, at personlige brugere og redaktører kan redigere publikationer, efter AU Pure teamet har valideret dem. Således undgås, at simple rettelser skal håndteres som supportsager.

Selv om det nu er muligt at rette fejl, opfordrer vi stadigvæk til, at man er omhyggelig med sin inddatering og får alle oplysninger med, inden man sender publikationen til validering første gang.

Vi monitorerer løbende, hvor mange publikationer, der ligger til genvalidering; men vi genvaliderer ikke publikationerne før prøveperioden udløber 1. marts 2020.

Ændringer der udløser genvalidering

Redigering af data i følgende felter sender en publikation til genvalidering:

 • Publikationens status
 • Udgivelses dato (måned, dag og år)
 • Indberetningsår
 • Titel (Bidragets titel på originalsprog)
 • Undertitel (Bidragets undertitel på originalsprog)
 • Antal sider
 • Forfatter (tilføje/fjerne)
 • Forfatters affiliering (tilknytning til organisatorisk enhed)
 • Administrerende organisation (af publikationen)
 • Forlag
 • Tidsskrift
 • Vol/bind
 • Nummer
 • ISBN (trykt) version
 • ISBN (Elektronisk) version
 • Links (DOI, andre links)
 • Hovedområde

Vejledning til brugere


Det er dig som bruger eller redaktør, der igangsætter genvalidering. Når du redigerer en publikation, der har status "Valideret" og gemmer dine ændringer ved at klikke "Gem"

skifter workflowstatus automatisk "Til genvalidering".

Publikationen vil stå "Til genvalidering" indtil Pure teamet har genvalideret.

Du kan redigere og gemme lige så mange gange du ønsker, men du kan ikke ændre workflow status hverken til eller fra "Til genvalidering" manuelt.

I din publikationsoversigt har publikationer til genvalidering fået et flag.

Når publikationen er genvalideret forsvinder flaget, og status er skiftet tilbage til "Valideret".

Du får IKKE meddelelse om, at din publikation er blevet genvalideret.


Bemærk

 • Genvalidering sker uden meddelelser til brugerne for at undgå at skabe unødig støj. Du får ikke derfor ikke besked, når AU Pure teamet har genvalideret din publikation.
 • Der kan være rettelser, der af gode grunde bliver afvist, også uden at du får besked. Langt de fleste rettelser bliver dog accepteret.
 • Du kan ikke se forskel på, om en publikation med status "Valideret" er valideret første gang eller om den er valideret og efterfølgende genvalideret, efter du har redigeret den.
 • Selv små rettelser, f.eks. at et bogstav ændres fra lille til stort, udløser genvalidering, men det skal ikke afholde dig fra at lave rettelser.

Vejledning til validatorer


Genvalidering starter ved, at en bruger eller redaktør ændrer oplysninger på en valideret publikation. Se ovenstående for hvilke ændringer, der udløser genvalidering.

Publikationer, der skal genvalideres, findes ved at filtrere på workflow status "Til gen-validering".


I listevisning ses publikationer til genvalidering med status "Til genvalidering" og flaget "Genvalidér".


Publikationen åbnes på menupunktet "Genvalidering" med en oversigt over, hvilke oplysninger der er ændret. Både den oprindelige og den nye værdi bliver vist, så det er nemt at sammenligne.

Tag stilling til, om ændringerne skal accepteres eller afvises. En accepteret ændring markeres grøn, afvist markeres rød. Du kan ændre dit valg, hvis du fortryder.

Benyt knapperne øverst, hvis du vil afvise eller acceptere alle ændringer på en gang.

 


Når du åbner en publikation, der skal genvalideres, kan du få vist denne besked.

Det betyder, at en bruger har lavet ændringer til en valideret publikation, og derved sendt den til genvalidering. Efterfølgende har brugeren ført ændringerne tilbage det oprindelige. Den eneste handling er at sætte workflowstatus til "Valideret" og gemme, eftersom publikationen stadig står som "Til genvalidering".


Når du har gennemset ændringerne og besluttet, hvorvidt de skal afvises eller accepteres, skal du først ændre workflow status til "Valideret" og derefter gemme.

Du får vist en advarsel, hvis du glemmer at ændre workflow status først.


Når publikationen er genvalideret, får den igen workflowstatus "Valideret" og flaget forsvinder.


Bemærk:

 • Selv små rettelser, f.eks. at et bogstav ændres fra lille til stort udløser genvalidering
 • Når en forfatter med en organisatorisk affiliering tilføjes (og fjernes), vises dette som to linjer, og der skal tages stilling til både forfatter og organisatorisk enhed.
 • Hvis du afviser den nyindsatte forfatter, bliver den oprindelige forfatter også overstreget. Det er en designfejl i Pure. Det er kun den nyindsatte forfatter, der bliver fjernet fra posten, når du gemmer dine valg. Husk også at afvise den organisatoriske enhed, som hører til den nyindsatte forfatter, som du afviser.
 • En bruger kan heller ikke se, om en publikation er Valideret, eller Valideret efter at være blevet genvalideret. Hvis du afviser ændringer, kan du orientere den person, der har lavet ændringerne, ved at sende en besked gennem Pure. Ellers er der risiko for, at vedkommende retter den afviste rettelse en gang til.
 • Der sendes IKKE meddelelse til forfattere eller redaktører på publikationen, når en publikation er blevet genvalideret.

 

1446923 / i40