Hvordan registrerer jeg?

Når du skal registrere en publikation i PURE, skal du først tjekke, om publikationen allerede findes i PURE.

Fjern flueben under ’Mit indhold’, så kan der søges i alle publikationer i PURE:

N.B. Det er ikke tilstrækkeligt at søge på fx PubMed ID (PMID). Søg i stedet på fx (noget af) titel og et forfatternavn.

Husk for øvrigt altid at tjekke for dubletter via denne ’advarsel’:

Hvis publikationen allerede findes, bør du tjekke, at den er rigtigt registreret. Hvis ikke den er det, skal du sørge for, at den bliver rettet. Hvis ikke du selv har adgang til at rette den, kan du henvende dig til vedkommende, der har registreret den, eller du kan skrive til pure@au.dk.

Hvis ikke publikationen findes i PURE, skal den registreres. Dette gøres ved enten import fra online kilder, import fra tidligere ansættelser eller ved manuel registrering:

Import fra online kilde

Der er en række fordele ved at importere publikationsoplysninger fra online kilder.

 • Først og fremmest sparer du tid, når du ikke selv skal taste alle oplysninger ind.
 • Du undgår en del stave- og slåfejl, fx i titel.
 • DOI (digital object identifier) registreres i langt de fleste tilfælde automatisk, så du med det samme kan finde og tilgå publikationen og tjekke alle oplysninger.
 • Du kan sætte navnesøgninger op og få automatisk besked, når der er nye publikationer at registrere (importere).

Husk altid at kontrollere alle importerede oplysninger.

Online kilder som du kan importere fra:

Hvordan gør du?

1. Gå ind i 'Tilføj indberetning'

2. Vælg 'Publikation'

3. Vælg ’Importer fra online kilde’ og dernæst kilden, fx PubMed, som i det viste eksempel

4. Man kan søge på navn, titel osv.

Bemærk, at man her ligeledes kan opsætte automatisk søgning.

5. Man kan nu (enkeltvis) importere (A) eller tjekke allerede importerede/registrerede publikationer (mulige dubletter) (B)

6. ’Importér og gennemgå’

7. Efter import tjekkes (og rettes) registreringen, så alle oplysninger om publikationen er korrekte og fyldestgørende. Vær især opmærksom på, at alle forfattere er registreret korrekt (navne, ekstern/intern, rækkefølge, organisationstilknytning/affiliering (som det fremgår af publikationen). Se mere under ’Manuel inddatering’ og/eller Valideringstjeklisten på siden ’Hvordan validerer jeg?’.

8. Gem registreringen. Hvis status på publikationen er ’Udgivet’, kan du sætte workflow status (nederst i vinduet) "Til validering". Herefter bliver den valideret af Pure teamet. Hvis publikationens status ikke er udgivet, gemmer du den som ’Indberetning i gang’

Manuel registrering

Check som det første om posten kan importeres. Kan posten ikke importeres, registreres den manuelt:

Skabeloner

For at tilføje en ny publikation i PURE, klik på ’+’ i venstre menuen eller klik på ’Tilføj indberetning’-knappen øverst til højre:

Klikker du på ’+’ får du denne oversigt over skabeloner:

Klikker du på ’Tilføj indberetning’ får du den oversigt, du sidst har anvendt, enten ovenstående eller fx denne:

Du skifter mellem de to indgange ved hjælp af ’Publikation’ og ’Guide til indberetning’.

Registrering

Når du har valgt publikationstypen, ses den tomme skabelons editor. Fik du valgt en forkert skabelon, skifter du til en anden type ved ’skift skabelon’ knappen. Vær opmærksom på, at nogle felter ikke findes under alle publikationstyper; inddaterede oplysninger kan derfor gå tabt ved skift af skabelon.

Publikationsart

Der er fire forskellige publikationsarter: Forskning, Formidling, Rådgivning og Undervisning. Alle muligheder ses ikke ved alle skabelonerne. Eksempelvis kan ’Kompendium’ kun være ’Undervisning’.

OBS: Hvis du indberetter publikationer på vegne af andre, så skal du stille eventuelle spørgsmål om Publikationstype, Publikationsart og Peer-review til en forfatter af publikationen.

Peer review / ikke peer review

Hvis publikationsart er Forskning eller Rådgivning, vil du i de fleste tilfælde desuden blive bedt om at registrere, om pågældende indberetning er peer reviewed eller ikke (læs mere om peer review).

Publikationens status

Status står som default til ’Udgivet’. Du angiver en anden status via ’rullegardinet’ (▼). Ønsker du at registrere publiceringshistorikken, klik på ’Tilføj publiceringsstatus og dato …’ og tilføj den nye status. Kun seneste publiceringsstatus vises på din AU hjemmeside    

Indberetningsår

Feltet ’Indberetningsår’ er ikke synligt for alle. Det må som udgangspunkt ikke ændres manuelt.

Publikationsoplysninger: Titel, sidetal og abstract

 • Originalsprog: vær opmærksom på, at du vælger det rigtige. Dansk står som default i skabelonerne.
 • Titel: når du klikker i titelfeltet får du mulighed for at vælge ’Symboler og formatering’.    
 • Dubletter: Husk altid at tjekke for dubletter via denne ’advarsel’
 • Sidetal og eventuelt artikelnummer: Husk at anføre sidetal eller artikelnummer hvis det findes.
 • Abstract: Vær opmærksom på, at ikke alle tidsskrifter/forlag tillader brug af deres version af abstract.

Tilknyt forfattere og organisation

Du skal anføre alle forfattere og i den rækkefølge, som det fremgår af originalpublikationen!

 • Forfattere, der på publikationen har en AU/AUH-affiliering, skal således registreres som AU-interne forfattere (uanset nuværende ansættelsesforhold) og med den affiliering, der fremgår af publikationen.
 • Som AU ansat vil du som default få tilknyttet den eller de affilieringer, du har i AU’s persondatabase IDM, dvs. de affilieringer, der bliver vist på din hjemmeside. Du skal derfor tilrette efter de oplysninger, der fremgår af publikationen.
 •  Tilføj/fjern affilieringer, både interne og eksterne ved at trykke på ’Rediger’ til højre for forfatterens navn. Ligeledes kan rolle (forfatter, redaktør illustrator, oversætter) og ekstern/intern tilrettes (se herunder).
 • Forfatterrækkefølge kan ændres (pile op/ned), og en forfatter kan fjernes (se herunder)
 • Tilføjelser af forfattergrupperinger, se forfattergrupperinger.
 • Bidrag fra tidligere ansættelser uden for AU: se guide til eksterne publikationer.

Tilføj tidsskrift/forlag

Søgeboksen åbner med forslag til titler, du tidligere har udgivet i. Du kan søge på både titel, forkortelser og ISSN; afslut IKKE med ’Enter’, da det er en dynamisk søgning, og den blot vil vælge det øverste resultat.

OBS: Vælg altid – når det er muligt – tidsskrifter, bogserier, forlag fra den centrale database, da kun disse udløser BFI-point. Vær opmærksom på, at tidsskriftet/forlaget fra den centrale database kan være placeret sidst i en liste over flere sider, så man skal muligvis bladre for at finde den rigtige.

Importer publikationer fra tidligere ansættelse eller ORCID

PXA

Hvis du kommer fra en anden uddannelsesinstitution der benytter Pure, så kan du bede deres Pure ansvarlige om at lave en PXA-fil med dine publikationer og sende dem til AU Pure support via pure@au.dk. Du kan ikke selv importere en PXA-fil, det skal gå igennem Pure supporten.

PXA (Pure XML Archive) er specielt bygget til Pure og kan derfor håndtere mere end blot metadata. Eksempelvis vil du også fået tilknyttede filer og deres Open Access status ført med via denne import.

Du kan selv importere BibTex eller RiS fil er i Pure, eller du kan sende dem til Pure supporten, så importerer vi for dig.

Hvis du selv vil importere, så skal du trykke på 'Tilføj indberetning' eller det lille '+' til højre for publikationer. Vælg 'Publikation' i venstre menuen og tryk herefter på 'Importér fra fil' og vælg den filtype du vil importere:

Du kan copy+paste indholdet af din fil ind i fritekstfeltet, eller du kan importere hele filen ved at trække den ind i vinduet eller ved at klikke på 'Gennemse din computer'.

Når Pure har behandlet din fil, så vil du blive præsenteret med en liste over de publikationer som filen indeholder og du kan herefter importere dem en af gangen:

Når du trykker på importer, så åbner du et nyt vindue, hvor du kan justere, eksempelvis forfatter-listen, men du kan også blot trykke på 'Importer og gennemgå' i nederste venstre hjørne og lave eventuelle rettelser senere:

Herefter bliver du ført videre til publikations editoren, hvor du kan lave yderligere rettelser og gemme publikationen i Pure.