Du er her: Pure Vejledninger og support Publikationer Hvordan validerer jeg?

Hvordan validerer jeg?

Valideringstjekliste

I nedenstående tjekliste har vi samlet de vigtigste punkter du skal omkring i valideringen af en publikation i Pure.

Type/Undertype

 • Er den korrekte skabelon (publikationstype) valgt?
  Vær særligt opmærksom på dette ved import fra online kilder samt ved konferencebidrag
Publikationsart
 • Det er forskerens ansvar at angive den rigtige art (forskning, rådgivning, formidling eller undervisning)
  Validatoren har dog et ansvar for at gøre forskeren opmærksom på eventuelle fejl eller uklarheder i angivelse af publikationsart.
 • Ved 'Rådgivning' skal der angives en rekvirent hvis muligt
Peer review
 • Det er forskerens ansvar at angive peer review. Validatoren har dog et ansvar for at gøre forskeren opmærksom på eventuelle fejl eller uklarheder i angivelse af peer review.
Publikationens status
 • For tidsskriftsartikler der ikke har angivet 'Vol/bind eller 'Nummer' skal det undersøges om publikationen er endeligt udgivet eller i stedet bør have status 'E-pub ahead of print'.
 • Kun endeligt udgivet publikationer kan valideres.
Udgivelsesår
 • Stemmer udgivelsesåret overens med publikationens?
Indberetningsår
 • Indberetningsåret skal være det samme som udgivelsesåret.
  Indberetningsår har ikke noget at gøre med hvornår publikationen er indsendt til forlag eller oprettet i Pure, det er udelukkende et administrativt årstal som bruges til system/data styring.
Forfattere og affilieringer
 • Er alle forfattere registreret?
 • Er alle forfattere korrekt angivet som interne eller eksterne?
 • Har alle AU-forfattere korrekt(e) organisationstilknytninger(er)?
  Registreringen skal følge de affilieringer der er angivet på publikationen.
 • Er rækkefølgen korrekt?
 • Er rollerne korrekt anigvet?
Tidsskrift/forlag
 • Tidsskrifter/forlag skal vælges fra den centrale database, hvis muligt.
 • Hvis publikationen også er udgivet i en bog- eller konferenceserie skal denne også tilføjes.
Elektronisk version(er)
 • Tilføj en DOI hvis muligt.
  En DOI skal altid starte med 10.

  Eksempler:
  10.1000/182
  10.1007/bf0027677
  10.1016/j.anifeedsci.2011.04

Nedenstående video beskriver et konkret problem i Pure, som vi oftest oplever i forbindelse med import fra online kilder som Web of Science, Scopus og PubMed.

Direkte link til videoen på youtube - der kan du se den i fuldskærm.

Kort om validering

Validering af en publikation er den endelige blåstempling af, at de registrerede oplysninger om publikationen er korrekte og fyldestgørende.

Publikationer i PURE ligger til grund for en række centrale processer/funktioner på AU, herunder:

 • Tildeling af en stor del af basisforskningsmidlerne gennem BFI (Den Bibliometriske Forskningsindikator)
 • AUs nøgletal: AUs benchmarkingværktøj og dokumentation ifm. udviklingskontrakten
 • Ledelsesinformation på alle ledelseslag på universitet
 • Dannelse af forskernes personlige hjemmesider på AUs hjemmeside

Validering er en af de vigtigste processer i PURE og skal derfor altid ske ved en sammenligning mellem publikationen og registreringen i PURE. Er de registrerede oplysninger ikke korrekte eller fyldestgørende, foretages de nødvendige ændringer før publikationen gemmes med status ’Valideret’.

Er du i tvivl om, hvordan du skaffer publikationen (eller en autoritativ post) kan du få råd og vejledning ved dit lokale AU Library betjeningssted. Har du valideringstekniske spørgsmål kan du kontakte PURE supporten på pure@au.dk eller din lokale PURE kontaktperson.

1426374 / i40