Registrering af publikationer

Det er vigtigt, at du får alle relevante publikationer indberettet og registreret korrekt i Pure. Korrekt registrering af publikationer i Pure er nøglen til, at AU opnår det korrekte antal point i BFI-systemet og får de midler, som AU har krav på, Det giver også bedre muligheder for at styre visning af dit indhold på din personlige AU hjemmeside.

Vær derfor omhyggelig med at få nedenstående oplysninger registreret korrekt.

Hvem skal registrere i Pure

Alle forskere, der er ansat ved eller tilknyttet Aarhus Universitet, skal registrere deres publikationer i Pure.

Ved tilknyttede personer forstås forskere, der ikke er ansat ved Aarhus Universitet, men som alligevel publicerer i regi af universitetet. Disse personer kan være:

  • Studerende, der udgiver publikationer, der entydigt kan kategoriseres som forskning
  • Ph.d.-studerende, der har fast kontorplads på Aarhus Universitet, men som er finansieret via en bevilling, der ikke administreres af Aarhus Universitet
  • Professorer emeritusser og pensionerede lektorer der fortsat forsker ved universitetet
  • Forskere, der fx er ansat af regionen ved en klinisk afdeling på universitetshospitalet
  • Gæsteforskere, der udfører forskning ved Aarhus Universitet

Hvad skal registreres

Alle publikationer, som er publiceret i regi af Aarhus Universitet skal registreres i Pure.

Ved publikation forstås en offentliggørelse af et forskningsarbejde. Offentliggørelse af arbejdet kan ske på forskellige måder. Det spiller ingen rolle, om arbejdet publiceres som en trykt tekst i en bog eller et tidsskrift, eller om om det er udgivet på internettet.

Er publikationen registreret i Pure

Det er ikke usandsynligt, at publikationen allerede findes i Pure. AU Pure importerer løbende publikationer, som er udgivet, fra online kilder. En hjælpsom medforfatter eller kollega kan ligeledes have registreret den før dig. Derfor er det vigtigt, at du tjekker først. Læs hvordan du tjekker.

Publikationstyper

Publikationer registreres i Pure efter type. Hver type har sin egen skabelon, som du vælger, når du indberetter en publikation i Pure. Læs mere om publikationstyper.

Publikationskategorier

Når du har valgt publikationstype (skabelon), skal du efterfølgende vælge en publikationskategori. Det gør du i selve skabelonen. I skabelonen får du kun vist de kategorier, der er relevante for den publikationstype du har valgt.

Kategorierne er:

Forskning

  • En forskningspublikation formidler ny viden og kendetegnes først og fremmest ved at være henvendt til andre forskere og fagfæller.

Formidling

  • En formidlingspublikation er en publikation, der formidler viden til et bredt publikum af ikke-fagfolk. Formidlingspublikationer vil som oftest have en populær, debatterende eller gengivende tone, men kan også bevæge sig på et både meget højt og specialiseret niveau.

Rådgivning

  • En rådgivningspublikation er oftest kendetegnet ved at have en rekvirent. Det kan være en myndighed eller virksomhed, der beder om at få udført analyser og/eller vurderet problemstillinger på videnskabeligt grundlag. Rekvirenten kan fremgå mere eller mindre eksplicit af publikationen. Rådgivningsindsatsen behøver ikke at være finansieret af rekvirenten.

Undervisning

  • En uddannelsespublikation er først og fremmest beregnet til brug i undervisningssituationer.

Forfattere og organisatoriske enheder

En publikation skal tilknyttes den eller de enheder, der er opgivet som forfatterens affiliering på selve publikationen. Affilieringen er oftest det sted, hvor forskeren var ansat, da publikationen blev udfærdiget.

I tilfælde af, at affilieringen ikke fremgår af publikationen, er det op til forfatteren at afgøre hvilke(n) enhed(er) publikationen skal tilknyttes. Hvis organisationen på publikationen ikke matcher en organisatorisk enhed på AU, skal publikation registreres ved den enhed, hvor forskeren i henhold til Medarbejderstamkortet var ansat, da publikationen blev udfærdiget.

Organisatoriske enheder udenfor AU

Hvis en publikation er udfærdiget mens forskeren var ansat et andet sted end AU, kan publikationen stadig registreres i Pure med det angivne tilhørsforhold.

Forskere, der kommer til Aarhus Universitet fra en stilling ved et andet universitet, der også benytter Pure, kan få deres publikationer læst direkte ind i Pure, således at de er optræder på forskerens personlige AU hjemmeside sammen med forskerens andre publikationer. Forskere kan også vælge at registrere dem selv manuelt.

Da disse publikationer kun er tilknyttet forskeren og ikke forskerens organisatoriske enheder på AU, betragtes de som eksterne, og indgår ikke AU i tal rapporten og tæller ikke som BFI-pointgivende publikationer for AU. Af samme grund bliver publikationerne kun blive vist på den enkelte medarbejders hjemmeside, og ikke på enhedernes hjemmesider.

Indberetningsår og udgivelsesår

Publikationer skal registreres i Pure det samme år som de udgives. Udgivelsestidspunktet fremgår som regel af selve publikationen. Publikationen registreres med udgivelsesår og -måned, eller blot udgivelsesår, hvis måned ikke er relevant. For avisartikler publiceret i medier med høj udgivelsesfrekvens kan det være relevant at registrere hele udgivelsesdatoen.

I Pure opererer vi også med Indberetningsår. Indberetningsår er en administrativ værdi, der blandt andet bestemmer for hvilket år publikationen medregnes i AU's nøgletal og den bibliometriske forskningsindikator (BFI). Indberetningsår er ikke synligt for den almindelige Pure bruger. Udgives publikationen mod forventning ikke det år den blev registreret i Pure, sørger AU Pure for at rykke indberetningsåret, således at publikationer tæller med i de rigtige statistikker og udtræk.