Hurtig Inddatering

Hvad er Hurtig Inddatering?

Hurtig Inddatering bruges til at indberette publikationer i Pure uden at udfylde de felter, der normalt er påkrævet for, at en publikation kan oprettes i systemet.

Som forsker mangler du måske tid eller rutine i brug af Pure, og kan derfor bruge Hurtig Inddatering til at indberette publikationer i Pure. En redaktør vil efterfølgende færdiggøre registreringen.

Som Pure redaktør har du måske til opgave at monitorere Pure for publikationer, der er kommet ind gennem Hurtig Inddatering, og derefter få dem importeret og færdigregistreret i systemet.

Vejledning i at indsende via Hurtig Inddatering

Før du går i gang . . .

Måske en medforfatter eller hjælpsom kollega allerede har indberettet den publikation, som du er ved at indsende til Pure.

Før du bruger Hurtig Inddatering, skal du derfor forsikre dig om, at publikationen ikke allerede findes i systemet. Det gør du på følgende måde:

Log ind i Pure.

Klik på menupunktet ”Publikationer” til venstre på siden; herved får du en side med et søgefelt foroven.

Fjern filtret ”Mit indhold” ved at klikke på det grå kryds på venstre side af knappen. Det giver dig mulighed for at søge i alle publikationer – ikke kun dem du kan redigere.

Skriv en del af publikationens titel i søgefeltet og klik

Hvis publikationen allerede findes, bør du tjekke, at den er korrekt registreret. Hvis publikationen ikke findes, kan du fortsætte med Hurtig Inddatering.


Sådan starter du

Log ind i eller åben Pure. Klik på den grønne knap ”Tilføj" i øverste højre hjørne.

Det åbner Hurtig Inddaterings-formularen (se fig. nedenfor).

Hvis Hurtig Inddaterings-formularen ikke allerede er åben, klikker du på ”Publikationer” i venstre menu og ”Hurtig inddatering” i undermenuen.


Udfyld formularen

Åben dokumentfilen for publikationen du ønsker at registrere. Udfyld felterne som beskrevet. Se også nedenstående eksempel.

Titel

Kopier og indsæt publikationens titel fra dokumentfilen i "Titel".

Noter

Suppler med noter i notefeltet, hvis publikationen ikke indeholder fuld information om medforfattere, tidsskrifter, konferencer, bøger, (forventet) udgivelsesdato og andet information, en redaktør har brug for for at få publikationen korrekt inddateret.

Dokumenter

Selve dokumentet kan du uploade ved at trække dokumentfilen over og slippe den i feltet "Dokumenter". Du kan også klikke på ”gennemse” og navigere til det sted, hvor filen er gemt.

Efter du har lagt dokumentet over, klik på ”Vis” for at være sikker på, at det er det rigtige dokument. Du kan fjerne dokumentfilen igen ved at klikke på den runde knap med minus-tegn til højre knappen ”Vis", hvis du har valgt en forkert fil.


Vigtigt om dokumentfilen

Dokumentfilen er kun en støtte til at publikationen bliver registreret med de korrekte data.

Dokumentet bliver normalt ikke uploaded til Pure og publiceret med mindre, der foreligger en særskilt tilladelse fra forlaget.

Der er to tilfælde, hvor et dokument kan uploades til Pure:

  1. Det er et accepteret manuskript, som du har tilladelse til at parallelpublicere
  2. Det er en publikation, hvor der er tilladelse til Open Access publicering

Skriv en kommentar i notefeltet, hvis filen må uploades og publiceres i Pure, og på hvilken baggrund.

Læs mere om Open Access.


Indsend

Når du har udfyldt felterne klikker du på ”Send”.

Du får et vindue med bekræftelse.

På din personlige hjemmeside i Pure kan du se publikationer som er "afventende" jf. teksten. Luk vinduet som afslutning

Vejledning i færdiggørelse af publikation fra Hurtig Inddatering

Publikationerne finder du i en speciel importliste i Pure, der er kun er synlig for redaktører. Du modtager sikkert publikationer fra andre på forskellig vis f.eks. via email. I de fleste tilfælde er det mest hensigtsmæssigt, at du opretter publikationerne direkte i Pure. Du kan bruge Hurtig Inddatering til at samle modtagne filer, så de ligger parat i importlisten, til du er klar til at arbejde videre med inddateringen. Vejledning i at færdiggøre publikationer, der er indsendt ved hjælp af Hurtig Inddatering.


Find publikationerne (Importkandidater)

Du finder publikationer, der er indberettet i Pure ved hjælp af Hurtig Inddatering, på fanebladet "Redaktør" under menupunktet "Publikationer" og underpunktet ”Organisationer med importkandidater” som er et filter. I nedenstående eksempel (i figuren) er der 10 publikationer på importlisten.

Hvis du ikke ser underpunktet, kan det være fordi, at du ikke har de rigtige rettigheder. Skriv til pure@au.dk for at løse problemet.


Gennemse importlisten

Publikationer ligger inddelt efter organisatoriske enheder. Alt efter hvilke enheder du er redaktør for, vil du se en eller flere enheder på listen.

Tallet i den grå oval i Kolonnen ”publikationer uploadet af personer” viser hvor mange publikationer, der ligger på venteliste for den pågældende enhed. Klik på den grå oval for at se filerne på listen.Tjek for dubletter

Hvis der er en lyserød firkant "Se mulige dubletter" ud for en post betyder det, at Pure har identificeret en eller flere mulige dubletter.

Det er vigtig, at du tjekker, om der er dubletter i systemet, inden du går videre med importen. Klik på den lyserøde kasse for at se Pures forslag til dubletter (pop-up vindue).


I nedenstående eksempel er publikationen allerede registreret i Pure. Når publikationen allerede er registreret, behøver du kun at gennemgå og måske tilrette/tilføje inddateringsdata for den eksisterende post i Pure. Du kan tilgå posten direkte ved at klikke på dens titlen.


Importér publikationer

Hvis publikationen ikke findes i Pure allerede, skal du oprette den i systemet. Du kan med fordel importere publikationen fra f.eks. Scopus eller PubMed i stedet for at oprette den fra bunden. Søg efter publikationen i disse kilder inden du går i gang med import fra Hurtig Inddatering.

Hvis publikationen ikke findes i en online kilde, starter du import processen ved at klikke på ”Importer”.


Match forfatter og organisation

Du bliver herefter præsenteret for mulige match mellem person og organisation, og tilsvarende værdier, som allerede er oprettet i Pure. Gennemse forslagene og vælg den person og organisation, der stemmer overens med de oplysninger, der fremgår af publikationen.

Vær opmærksom på, at personen, der har indsendt publikationen ved hjælp af Hurtig Inddatering, f.eks. en institutsekretær, bliver registreret som forfatter i importprocessen. Fjern personen fra listen ved at klikke på "minus-tegnet" alleryderst til højre, hvis den anførte person ikke er forfatter.

Det er sjældent, at Pure ikke foreslår et match. Langt de fleste personer og organisationer findes allerede i systemet. Så tag dig tid til at udsøge det korrekte match. Slå eventuelt personen op i AU telefonbogen, hvis du er i tvivl om den korrekte tilknytning til AU.

Hvis der ikke er et godt match, eller du er usikker på enhedens navn, så vælg det bedste forslag og redigér forfatterens organisatoriske tilknytning bagefter, når du har importeret og oprettet posten i Pure. "Ingen match" skal kun bruges, når forfatteren er tilknyttet en ekstern organisation, som ikke allerede findes i Pure.

Når du har matchet forfatter og organisation, og sikret at boksen ved den vedhæftede fil IKKE er vinget af, klikker du på ”import og gennemgå” for at starte oprettelsesprocessen.

Den vedhæftede fil

Den indleverede fil er kun en støtte til at verificere publikationens data. Af hensyn til ophavsrettigheder, uploades filen ikke til Pure med mindre den indleverede fil er et accepteret manuskript og du har forfatterens samtykke til at parallelpublicere det. Tag kontakt til forfatteren, hvis du er i tvivl. Alle andre filer kasseres efter import og inddatering i Pure.

Opret publikationen i Pure

Vælg den korrekte skabelontype for publikationen for at starte. Udfyld derefter felterne.

Når du er færdig med at inddatere, sætter du workflow status f.eks. "Til validering" og gemmer posten.

Hvornår skal du ikke bruge Hurtig Inddatering

Har du behov for, at dine publikationer er synlige på din personlige hjemmeside med det samme, skal du ikke bruge Hurtig Inddatering. Opret i stedet publikationerne direkte i Pure ved at bruge en af de andre metoder (se fig. nedenfor).

Publikationer, som er indsendt via Hurtig inddatering, er ikke synlige i Pure og på din personlige hjemmeside, før de er registreret af en redaktør i Pure. Du kan kun se (ikke tilgå eller redigere) publikationerne i en status oversigt på din personlige oversigtsside i Pure (se fig. nedenfor).

Kontakt AU Pure Support pure@au.dk hvis du har spørgsmål