Sådan validerer vi

Valideringstjekliste

Nedenstående liste er de vigtigste punkter, som vi tjekker, når vi validerer en publikation i Pure.

Type/Undertype

 • Om den korrekte skabelon (publikationstype) er valgt.
  Dette er særlig vigtigt at kontrollere ved import fra online kilder samt ved konferencebidrag
Publikationsart
 • Det er forskerens ansvar at angive den rigtige art (forskning, rådgivning, formidling eller undervisning)
  Validatoren har dog et ansvar for at gøre forskeren opmærksom på eventuelle fejl eller uklarheder i angivelse af publikationsart.
 • Ved 'Rådgivning' skal der angives en rekvirent hvis muligt
Peer review
 • Det er forskerens ansvar at angive peer review. Validatoren har dog et ansvar for at gøre forskeren opmærksom på eventuelle fejl eller uklarheder i angivelse af peer review.
Publikationens status
 • For tidsskriftsartikler der ikke har angivet 'Vol/bind eller 'Nummer' skal det undersøges om publikationen er endeligt udgivet eller i stedet bør have status 'E-pub ahead of print'.
 • Kun endeligt udgivet publikationer kan valideres.
Udgivelsesår
 • Stemmer udgivelsesåret overens med publikationens?
Indberetningsår
 • Indberetningsåret skal være det samme som udgivelsesåret.
  Indberetningsår har ikke noget at gøre med hvornår publikationen er indsendt til forlag eller oprettet i Pure, det er udelukkende et administrativt årstal som bruges til system/data styring.
Forfattere og affilieringer
 • Er alle forfattere registreret?
 • Er alle forfattere korrekt angivet som interne eller eksterne?
 • Har alle AU-forfattere korrekt(e) organisationstilknytninger(er)?
  Registreringen skal følge de affilieringer der er angivet på publikationen.
 • Er rækkefølgen korrekt?
 • Er rollerne korrekt angivet?
Tidsskrift/forlag
 • Tidsskrifter/forlag skal vælges fra den centrale database, hvis muligt.
 • Hvis publikationen også er udgivet i en bog- eller konferenceserie skal denne også tilføjes.
Elektronisk version(er)
 • Tilføj en DOI hvis muligt.
  En DOI skal altid starte med 10.

  Eksempler:
  10.1000/182
  10.1007/bf0027677
  10.1016/j.anifeedsci.2011.04

Nedenstående video beskriver et konkret problem i Pure, som vi oftest oplever i forbindelse med import fra online kilder som Web of Science, Scopus og PubMed.

Direkte link til videoen på youtube - her kan du se den i fuldskærm.

Kort om validering

Validering af en publikation er den endelige blåstempling af, at de registrerede oplysninger om publikationen er korrekte og fyldestgørende.

Publikationer i PURE ligger til grund for en række centrale processer/funktioner på AU, herunder:

 • Tildeling af en stor del af basisforskningsmidlerne gennem BFI (Den Bibliometriske Forskningsindikator)
 • AUs nøgletal: AUs benchmarkingværktøj og dokumentation ifm. udviklingskontrakten
 • Ledelsesinformation på alle ledelseslag på universitet
 • Dannelse af forskernes personlige hjemmesider på AUs hjemmeside

Validering er en af de vigtigste processer i PURE og skal derfor altid ske ved en sammenligning mellem publikationen og registreringen i PURE. Er de registrerede oplysninger ikke korrekte eller fyldestgørende, foretages de nødvendige ændringer før publikationen gemmes med status ’Valideret’.

Har du spørgsmål til valideringsprocessen kan du kontakte PURE supporten på pure@au.dk eller din lokale Pure kontaktperson.